Koronapandemien har satt en stopper for systemer verden over dette året. Likevel har lærere og studenter ved Universitetet i Agder fått det til å gå rundt-Mye av det som solgte mange av oss på å ta samfunnskommunikasjon, var jo at vi skulle ha et praksisopphold. 

Praksiskoordinator Roy Emanuelsen ved UiA sier at studentene har levert grundige rapporter på 8-10 sider fra sine seks uker med kommunikasjonspraksis. Særlig skrives det om hvordan koronasituasjonen preget arbeidsplassen, men samlet sett sier Emanuelsen etter å ha lest praksisrapportene og tilbakemeldingene fra de fleste praksisstedene at perioden var vellykket. 

– Min opplevelse er at studentene har fått et flott faglig utbytte av praksis i en helt spesiell tid. Sånn sett er det ikke noen forskjell i tilbakemeldingene fra tidligere år, men selve praksisperioden har fortonet seg noe annerledes både i offentlige og private virksomheter denne høsten. Vi har hatt noen eksempler på at enkelte studenter måtte ha hjemmekontor innimellom. 

Tessy Caroline Bønsnes (24) er masterstudent og leder i Fag og næringslivsutvalget Rhetorica. Hun forteller at praksisoppholdet dette høstsemesteret hadde sine utfordringer, men at det i utgangspunktet skyldtes manglende erfaring med praksis og ikke så mye på grunn av korona. Den største utfordringen med korona kunne hun fortelle at var å måtte ha hjemmekontor to ganger i uka.  

– Det var en omstilling for alle der, men for en praktikant som ikke har fått tid til å sette seg inn i arbeidskonteksten, var det jo hakket vanskeligere å være såpass isolert. 

Svært viktig for studentene 

Heldigvis opplevde Bønsnes at praksiskontakten forstod utfordringene, slik at hun fikk tilrettelagt for flere arbeidsdager på kontoret den første uken. Dette gjorde at hun kom inn i arbeidet og fikk velge en arbeidsstruktur for de kommende ukene, noe hun synes hjalp på situasjonen.  

På spørsmål om Bønsnes synes forelesere håndterte praksis-situasjonen, er hun tydelig på at de håndterte det så godt som hun kunne forvente. Likevel tror hun at det ble tøft for dem, da de ikke lenger visste hvordan arbeidsplassene de tidligere hadde et godt samarbeid med ville forholde seg til studenter i praksisopphold. Praksisoppholdet er jo noe som er svært viktig for studentene. 

– Mye av det som solgte mange av oss på å ta samfunnskommunikasjon var jo at vi skulle ha et praksisopphold. Og da vi valgte ønskene våre fikk vi beskjed om at de tidligere kullene sine vanligvis fikk førstevalget eller andrevalget sitt.  

Til tross for at pandemien skapte usikkerhet rundt gjennomføring av praksis, kan Bønsnes fortelle at medstudenter har hatt en tett dialog med forelesere. Hun understreker avslutningsvis det at alle til slutt fikk praksisopphold i seg selv, er en seier for administrasjonen.  

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.