Har du noen gang tenkt over hvordan levevaner og kosthold påvirker din helse? Svaret er nok sikkert ja, men har du noen gang lurt på om levevaner og kosthold her og nå kan ha noe å si for dine fremtidige barns helse? Dette er noe av det forskerne i PREPARED ønsker å finne ut av.

 

 

PREPARED er et forskningsprosjekt som retter seg mot unge voksne i alderen 20-35 år som foreløpig ikke har fått egne barn. Gjennom prosjektet ønsker forskerne både å lære mer om hva unge voksne spiser og om hva som skal til for at unge voksne blir motivert eller inspirert til å ta gode valg med tanke på kosthold og levevaner. Dette er viktig kunnskap for å kunne utvikle helsefremmende tiltak og ressurser rettet mot nettopp denne gruppen i befolkningen.

 

De som velger å delta i prosjektet svarer på et spørreskjema og et digitalt kostintervju, og deretter blir de tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får tilgang til en nettressurs om kosthold og levevaner. Den andre gruppen bidrar til forskningen ved å svare på digitale spørreskjema og  kostintervju både etter et halvt og ett år. Forskerne vil deretter følge begge gruppene med et kort digitalt spørreskjema årlig.

 

To av rollene i dette prosjektet fylles av Lorentz Salvesen og Elisabet Rudjord Hillesund. Salvesen er doktorgradsstipendiat og har jobbet spesielt med å utvikle og tilpasse kostholdsmetodikken som brukes i prosjektet. Hillesund er professor i ernæring og har vært med på å utvikle og lede prosjektet.

 

 

Få prosjekter som dette internasjonalt

 

Hillesund forteller at det internasjonalt de siste årene har vært en økende erkjennelse av at unge voksne er en viktig målgruppe for helsefremmende arbeid, både for deres egen helse og livskvalitet, men også fordi de er bærere av neste generasjon. På samme måte som resten av kroppen blir også egg- og sædceller påvirket av kostholdet.

 

Når det kommer til forskningsfeltet finnes det få prosjekter internasjonalt og enda færre i Norge, om det i det hele tatt har vært noen slike prosjekter. Ofte retter slike prosjekter seg mot par som planlegger å bli gravide, og eventuelt strever med det. PREPARED retter seg mot den generelle unge befolkningen som kanskje ikke har tenkt på om og eventuelt når de ønsker å stifte familie.

 

«Det handler om å løfte bevisstheten om at det ikke bare er her og nå maten man spiser gjør nytte, men at den også kan gjøre nytte for framtida», sier Hillesund.

 

Hvordan bli deltaker i prosjektet?

 

Om du ønsker å delta i prosjektet kan du enten scanne QR-koden her, eller følge nettadressen til PREPARED. Lenken leder til en nettside der du kan lese mer om hva prosjektet går ut på og melde deg på. Deretter må en logge seg inn og svare et spørreskjema før en får rede på hvilken gruppe man havner i. Etter det går ting på en måte av seg selv.

 

Alle som svarer på spørreskjemaene det første året blir med i trekningen av 10 gavekort som hver er på 5000 kroner som takk for innsatsen, sier Hillesund.

 

Om du skulle ønske å trekke deg fra prosjektet igjen kan du gjøre dette når som helst, uten å oppgi årsak. Det eneste du i så fall trenger å gjøre er å gi beskjed om dette, så fjerner prosjektansvarlig alt som kan knytte deg til prosjektet.

 

Ved å være med i PREPARED bidrar du til aktuell og betydningsfull forskning.

Prepared sin nettside!

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.