For tre år siden øynet UiA-professor Trond Randøy økonomiske muligheter i Øst-Afrika. Nå står han i spissen for å tilføre sårt tiltrengt kapital til flere mellomstore bedrifter i området.

Med blant annet is-produsent Paal Hennig-Olsen på laget har 24 millioner kroner nylig funnet veien til Tanzania. Pengene gjør at regionale bedrifter kommer i stand til å ansette mennesker, samtidig som at investorene skal få valuta for sine bidrag.

Siden 2003 har Trond Randøy vært professor ved Handelshøyskolen ved UiA. Der har han fått muligheten til å veilede en rekke master- og doktorgradsstudenter fra nettopp Øst-Afrika.

I 2014 økte engasjementet da han gikk sammen med flere om å etablere investeringsselskapet MTI Investment, hvor han selv er styreleder. MTI har allerede investert i seks selskaper med fokus på Afrika, og ser stadig etter nye lønnsomme bedrifter og prosjekter i regionen.

Har investert 24 millioner

Bakgrunnen for foretaket er forskning som UiA-professoren har gjort hvor han ser på samarbeid mellom Skandinavia og Afrika. Deretter startet han investeringsselskapet med én svensk og to tanzanianske doktorgradsstudenter ved UiA. Han beskriver modellen som et universitetsbaserte nettverk for å danne tillit, med utgangspunkt i samarbeid mellom professoren og studentene. Det er denne modellen som har gjort at MTI nylig fikk 24 millioner kroner fra investorer, blant annet is-produsenten Paal Hennig-Olsen.

MTI ser mulighetene i Øst-Afrika hvor flere av landene viser sterk økonomisk vekst. Likevel er en av utfordringene til bedrifter i disse landene den dårlige tilgang på kapital. Randøy peker på at det er flere store multinasjonale selskaper er tilstede i regionen, men det er få mellomstore bedrifter, som gjerne er dem som ansetter folk når en økonomi er i vekst.

 Satser på mat og forbruksvarer

Per dags dato har MTI investert i seks bedrifter i Tanzania, blant annet et slakteri, et gjenvinnings-selskap og et entreprenørselskap. Felles for selskapene MTI går inn i, er at alle er eksponert for det økende konsumet av varer og tjenester lokalt. Det siste selskapet som vurderes inn i porteføljen er Kivuko, et av Tanzanias første nettbutikker. Selskapet ble startet av to tanzaniere som studerte i Kina og så på nært hold den raske veksten innen netthandel gjennom selskaper som Alibaba. Kivuko importerer varer fra Kina og har et stort sortiment.

– Nettbutikken er i en svært tidlig fase og markedet er foreløpig lite, men dette ser vi veldig potensialet i. Det ligner Amazon i en tidlig fase, forteller Randøy.

Randøy forklarer at de ønsker å hjelpe bedriftene til å vokse seg store, noe som reflekteres i navnet MTI som betyr tre på swahili. Vi skal skape gode lønnsomme bedrifter om det så tar 20 år, legger han til.

 Unngår uetiske bransjer

Selv om MTI har investert i en rekke forskjellige selskaper i mange ulike bransjer er Randøy tydelig på at det er uaktuelt å gå inn i visse sektorer. Blant disse er gruvedrift som han beskriver som dirty business.

– Vi har sagt at vi skal ikke investere i gruvedrift, tobakk og alkohol, sier han.

Randøy legger ikke skjul på at det kan være utfordrende å drive forretninger i et utviklingsland og at noe av det vanskeligste kan være korrupsjon. Han fremhever kontrasten mellom det norske lovverket som i stor grad klarer å forhindre slik virksomhet. Mens systemet i Tanzania gjør korrupsjon mulig.

– Korrupsjon er undergravende for virksomheter og dette er noe man må forholde seg til som en reell  fare, understreker Randøy.

– MTI har store ambisjoner om å vokse videre og skape verdier i den raskt voksende regionen. Jeg er også svært optimistisk på vår alternative foretningsmodeller, som i stor grad baserer seg på samarbeid med tidligere studenter og forskere. Det å bruke universitetsbaserte nettverk som basis for tillit er en stor fordel, sier han.

Tekst: Johannes Ward Heimdal

Foto: Privat

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.