Tidligere i Desember ble det oppdaget at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har tatt kontaktet med Universitetet i Agder angående mistanker om farlig forskning. PST har videre orientert om at de har opprettet en sak mot en medarbeider ved Universitetet i Agder. Saken skal tilsynelatende ha vært under vurdering i nesten et år og den gjeldene forskeren har fått advarsel tidligere i skoleåret.

Forskeren selv er uforstående til anklagen, og hans advokat har understreket at forskeren arbeider med åpne og tilgjengelige kilder. Han vil dermed fortsette i sin ordinære virksomhet. Men nå frykter PST at en ulovlig kunnskapsoverføring kan ha tatt sted og at forskning som har tatt sted ved universitetet kan føre til produksjon av masseødeleggelsesvåpen i land som er under internasjonale sanksjoner.

PST har gjort det klart at forskeren kan stå ovenfor utvisning fra Norge hvis anklagene om at forskningen kan bidra til utviklingen av masseødeleggelsesvåpen. Forskeren forblir anonym inntil videre for å kunne opprettholde privatlivets fred men har erklært at forskningen ikke er ment for noe militært formål og er gjort via åpne kilder i universitetsmiljøet.

PST selv ønsker ikke å kommentere saken utover dette mens den fremdeles er under vurdering. Universitetet i Agder forblir også tause, men de understreker at saken er mellom forskeren og PST, men at de selvsagt bistår som arbeidsgiver. UiA medvirker til saken for en grundig og objektiv behandling mens saken nå avventer videre vurdering fra PST og vil trolig være løst innen kort tid.

Uten offentlig uttalelse fra PST er det ikke mye som kan sikkert sies i saken, men det er også viktig å bemerke seg at uavhengig av utfallet så vil Universitetet i Agder sørge for at studentene ved skolen ikke vil bli skadelidende. PSTs beslutning skal ikke påvirke elevene, Fakultets elever vil få den undervisningen de har blitt lovet og UiAs studenter behøver ikke å bekymre seg for å bli berørt av saken.

Tekst: Mats Høimyrnett@unikumnett.no

Foto: Norsk Rikskringkastingnett@unikumnett.no

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.