Regjeringen presenterer studentene som budsjettvinnere. Andre mener det er ren løgn. Regjeringa tar med den ene hånden og gir med den andre, sier Mona Fagerås (SV). 

7. oktober la Siv Jensen frem det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 som etter alt å dømme blir stående, siden det kommer fra en flertallsregjering. Vi oppsummerer de viktigste punktene for deg som student.

1) Fullføring av 11 måneders studiestøtte

Dette har vi visst lenge at vi skulle få, men det har også vært en kamp for studentbevegelsen over mange år. Opptrappingen har begynte med en uke i året fra 2016 til i år. I juni får du altså 8.265 kr. Total studiestøtte er nå 121.220

2) Ny levekårsundersøkelse for studenter

Det er snart ti år siden sist gang man undersøkte faktiske økonomiske levekår for studenter som arbeidsmengde, lønn, gjeld, forbrukslån og grad av økonomisk avhengighet av foreldrene.

3) Bevilgning av 2200 studentboliger nasjonalt

NSO og STA krevde 3000. Det er vanskelig å si hvor mye dette betyr for deg her og nå, da SiA er klare til å bygge nye boliger på Lund Torv så snart de får lov av kommunen.

4) Fullt foreldrestipend for de som får barn i overgang mellom studier og jobb

KrF er i regjering ser vi. Studenter som får barn på slutten av studiene eller like etterpå har frem til nå ikke hatt rett til foreldrepenger gjennom NAV.

De som før har fått 0 får nå 148 000 i foreldrestipend i overgangen fra studier til jobb.

Regjeringen har presentert studentene som budsjettvinnere, men i justerte tall har ikke studentene fått mer. De nye tiltakene er finansiert av sparinger regjeringen har gjort andre steder.

Andreas Landmark (SV) mener studentene ikke vinner noe på det nye budsjettet.

– Totalt sett har ikke studentene fått mye de siste 7 årene med sittende regjering. Det er bra at 11.mnd studiestøtte kommer. Studentene får nå også støtte i Juni, men det har vært forespeilet lenge. Studentene har ikke mistet noe i budsjettet, så en kan ikke si de er tapere, men de er heller ingen stor vinner. 

 

Et mye omdiskutert tema denne høsten har vært mangel på studentboliger, spesielt i de store byene. Norges student organisasjon (NSO) krever 3000 nye boliger, mens budsjettet har lagt til rette for å bygge kun 2200 av disse.

– Antall studentboliger er det man kanskje har forventet, men vi hadde håpet på mer. De legger opp til 2200 boliger, mens SV har lagt frem forslag om 4000. Grunnen til at vi ønsker flere studentboliger handler om at det er stor etterspørsel og lite tilbud om steder å bo. Mangel på studentboliger presser opp prisene på det private markedet. I tillegg blir studentene spredt og tilfeldig boende. I Kristiansand er dette ikke det største problemet, men det synes tydelig i storbyene. 

STA-leder Benedicte Nordlie synes ikke budsjettet var revolusjonerende godt,

men mener det er positivt at de vil ha inn en levekårsundersøkelse.

Det er som sagt snart 10 år siden sist en slik undersøkelse har blitt gjennomført for studenter.

– Levekårsundersøkelsen som har vært det aller største gjennomslaget i år hvert fall. Dette setter studentenes både fysiske og psykiske helse i fokus. De vanlige mindre undersøkelsene gir oss tall, men går ikke like mye i dybden som en levekårsundersøkelse vil. Denne undersøkelsen vil gjøre det lettere å finne kjernen av problemene vi ser og vil bidra til at institusjonene selv kan gjøre egne undersøkelser basert på funnene. Vi ønsker jo at UIA skal gjennomføre sin egen blant studentene her for å få mer konkrete tall og bedre tiltak mot det vi allerede har av problemer lokalt.

I likhet med både SV og NSO synes STA at studiestøtten bør kobles opp mot grunnbeløpet av folketrygden. Det vil si at studentene får støtte som er 1,5 ganger grunnlaget for folketrygd. Da vil studiestøtten automatisk øke i takt med resten av den norske økonomien.

– Mens alle andre får lønnen sin justert med tanke på pris og lønnsvekst i samfunnet står studentene på stedet hvil fordi den studiestøtta vi får ikke øker i takt med resten av samfunnet. Det er en kamp vi har kjempet lenge og noe som burde bli tatt seriøst. Det bør bli gjort noe med det før det tar så lang tid at samfunnet for lengst har gått videre. Derfor hadde vi håpet at regjeringen ville koblet studiestøtten opp mot 1,5G i budsjettet, noe de ikke gjorde. 

Regjeringen har fått mye kritikk fordi det ser ut som de kun har flyttet penger rundt og ikke bevilget mer penger generelt. 
“Regjeringa tar med den ene hånden og gir med den andre”, sier Mona Fagerås (SV) til Universitas. Hun mener de finansierer levekårsundersøkelsen og økt studiestøtte med å spare inn på de nye stipendreglene som kun gir 25% stipend til de som ikke fullfører bachelor eller høyere grad og reduksjon av fratrekk på studielånsrenten.

 

Christine Alveberg (V) er veldig fornøyd med statsbudsjettet.

Hun trekker spesielt frem opptrapping av studiestøtten.

– Endelig er 11 måneder studiestøtte en realitet. Det har vært en kampsak for både studentbevegelsen og Venstre i mange år. Dette er en stor seier og et viktig skritt på veien til å realisere heltidsstudenten.

Hun er også meget positiv til endringene i foreldrestipend og står fast på at studentene er vinnere.

Også Alveberg mener støtten må kobles til grunnbeløpet og trekker med det samme frem at Venstre har gjort mye for studentene.

– Det er bra at vi har klart å snu en negativ trend som vi overtok etter Stoltenberg-regjeringen, men studentenes kjøpekraft bør ikke være avhengige av det politiske landskapet i Norge. Høyere utdanning er et av de beste virkemidlene vi har i samfunnet for å utjevne sosiale forskjeller, derfor må vi sørge for at absolutt alle har råd til å være studenter, ikke bare de med rike foreldre.

Tekst: Helene Alsaker og Vegard Møller

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.