Studenter er fattigere enn de var på 90-tallet. 1 av 3 drikker så mye at det gå utover studiene. 1 av 4 sliter med alvorlige psykiske helseplager. 3 av 4 ville stemt på et parti utenfor regjeringen hvis det var valg i morgen, ifølge Studentenes Partibarometer.  

Høyre, FrP, Venstre og KrF fikk magre 28,7% til sammen. Forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs parti Venstre fikk en historisk lav oppslutning på 5,6%. Velferdstinget i Oslo rangerte Venstre som det beste partiet for studenter. Da de gikk inn i den blåblå regjeringen var en ministerpost for høyere utdanning et av kravene deres. Under den sittende regjeringen har studenter fått mer enn de fikk av den rødgrønne. Likevel er ikke studentene fornøyde.  

I forrige utgave av Unikum kunne du lese at Norsk Studentorganisasjon krever at studiestøtten kobles til folketrygden på 1.5G. Det betyr at studiestøtten alltid vil være Grunnbeløpet i folketrygden*1.5, som i dag ville resultert i en sum på 148.299 kr (27.079 kr mer enn i dag). Dette er programfestet av Venstre.  

Er det ganske enkelt at Venstre kjemper på vegne av studenter mot tre partier som ikke gjør det? Vi spurte bystyrerepresentant Andreas Landmark (SV) om nettopp dette.  

– Ja. Og den statsrådsposten har nok havnet litt i skyggen av andre saker regjeringen har vært opptatt av. Jeg tror ikke “student-saken” er den som har kommet tydeligst frem hos regjeringen.  

Hva tenker du om Høyre og FrPs studentpolitikk?  

– Det er jo en politikk som står litt stille. Studenter har kanskje ikke tapt så mye på denne regjeringen, men heller ikke vunnet noe. Jeg tror de ser en manglende prioritering.  Studenter ser andre veier for å utvikle en ny og mer spennende politikk. FrP for eksempel – 5.3%. Det er lavt. Og de har jo ikke akkurat fremmet studentpolitikk som noen fanesak.   

Landmark presiserer at tallene har en sterk sammenheng med nasjonale trender. Når partier har fremgang på nasjonalt nivå, ser vi som regel at denne effekten forsterkes på Studentenes Partibarometer. De som går frem nasjonalt, går enda mer frem hos studenter. 

Vi tok en prat med Kristoffer Finsrud leder av Høyres Studenter UiA for å finne ut hva som egentlig er Høyres studentpolitikk. Han sier regjeringen har fått til mye for studenter. @

– Vi innførte 11 måneders studiestøtte og har bygd rekordmange studentboliger.

Han trekker også frem Høyres inspill til kompetansereform for 2020 i grove trekk ønsker å legge til rette for at man i større gard kan studere hele livet, f.eks ved å fjerne Lånekassens regel om å ikke gi støtte til folk med lavere enn 50% progresjon. Høyre har ikke programfestet å øke studiestøtten til 1,5G, men Finsrud peker ut at utgifter er nøyaktig like viktig som inntekter. Derfor kan det være vel så nyttig å bygge studentboliger og senke priser på kollektivtrafikk.

Avslutningsvis sier Finsrud at han tror partiet må jobbe bedre med å kommunisere politikken sin til studenter for å oppnå bedre oppslutning hos dem fremover.

 Tekst: Vegard Møller

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.