Halvparten av den formidable potten på en halv million kroner ble denne måneden delt ut til studenter som vil gjøre noe til glede eller nytte for studentmiljøet på Agder.

Grimstad Color Festival 2016.

 

Det er ti år siden fondet på fem millioner kroner ble opprettet. Sørbok som den gang var en stiftelse, skulle istedet driftes av SiA. Derfor ble store deler av overskuddet som studentbokhandelen hadde opparbeidet seg, satt i et fond som skulle komme studenter til gode. To ganger i året drypper penger fra Sørbok Kulturfond ned på studenter som vil gjennomføre et prosjekt.

Etter planen skulle fondet vært tømt nå, men stadig står det godt over tre millioner kroner igjen på konto. Dette skyldes svak søking i starten og renteinntekter.   

– Sørbok kulturfond er virkelig noe unikt i norsk sammenheng og en gladsak for alle studenter her. De som søker kan få midler til å realisere prosjektene sine, uten at det er særlig byråkratisk eller høye krav. Det eneste som er leit var at vi skulle hatt ti ganger så mye å dele ut, sier leder for marked og kommunikasjon i SiA, Grete Broen.

Hun sitter i et styre på totalt tre personer som har behandlet søknadene. Hit kan alle som har betalt semesteravgift søke. Denne søknadsrunden fikk de inn 46 søknader, som er et rekordhøyt beløp.

– Mange har blitt barbert. Vi har forholdt oss til statuettene, og vært rettferdige i tildelingen. Vi får som regel mange søknader fra studenter ved kunstfakultet. Da kan man spørre seg om hvor mye det kommer studentene til gode at noen gir ut plate, men da er det opp til søkeren å argumentere godt for seg, sier Broen.

Denne våren er det 39 ulike tiltak som har fått støtte fra fondet. For det meste er det små beløp på rundt 5000 kroner, mens noen store aktører har også stukket av med større summer. Fadderstyrene får til sammen 40 000 kroner til studiestart. Bris Festival og Grimstad Color Festival får 20 000 kroner hver. Mens også Start UiA, Mercurius, Studenter i Samarbeid og Karrieredagen får femsifrede beløp.

Tekst: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no
Foto: Monta Birkmane

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.