Digitale studier fortsetter og situasjonen for fremtidig undervisning er ukjent. UiA samarbeider med kommunen for å skape nye sosiale arenaer hvor studenter kan treffes, og oppfordrer til å utnytte det digitale. 

Nettsiden Zoom er en av flere digitale løsninger som ble innført vår 2020. Foto: Thale Holm

Tusenvis av studenter går inn i det nye semesteret på UiA, hvor digital undervisning dominerer studiene. Til og med praksis er noe som blir gjort over nett. Med Zoom og andre nettbaserte undervisninger har skolehverdagen blitt totalforandret. 

Mister rutiner og fokus

Kravene til studenter om å holde like gode rutiner, og like godt fokus, hjemme som på skolen svikter hos mange. Det blir vanskelig å skille mellom jobb og fri når man ikke har en fast arbeidsplass.

Nettundervisning stiller store krav til fokus og struktur av deg som student. På bildet: Anders Giddi og Flavio Sefa. Foto: Thale Holm

Anders Gliddi går tredje året på UiA. Han merker hvordan strukturen i hverdagen forsvinner på grunn av nettundervisning. Han foretrekker heller å møte opp på skolen for å holde på de gode rutinene. 

– Om du liker nettundervisning avhenger hvor strukturert enkeltindividet er, og jeg vil si at det gjelder ikke for de fleste studentene her. For meg selv foretrekker jeg heller å møte opp fysisk, for da følger jeg min struktur og mitt system enklere enn om jeg skulle gjort det hjemme, sier Giddi.

Giddi forteller videre at han mister mye av det sosiale av å ikke være på skolen. Noe han tenker de nye studentene sliter mye med.

Avhengig av fadderuke for å bli kjent

Nye studenter sliter med å bli kjent i klassen. på bildet: Mari Soldal, Ragnhild Lybekk, Ella Beck. Foto: Thale Holm

Det er ikke lett for nye studenter å integrere seg på UiA, når de blir oppfordret til å holde seg hjemme. Førsteårsstudenten, Mari Soldal, sier at fadderuken var avgjørende for at hun ble kjent med andre fra klassen. Hun var heldig og klaffet godt med både faddere og de i faddergruppen. Andre som ikke er like heldige sliter mer med å komme i kontakt med andre medstudenter.

– Finner du ikke noen i faddergruppen din du kan være med, er det vanskelig å finne noen andre siden man så sjeldent er på skolen. Jeg vet om andre som hadde usosiale faddere, hvor ingenting ble arrangert, og de hadde det vanskeligere når studiene begynte, forteller Mari.

Digital undervisning gjør det ikke bare vanskelig for å få kontakt med medelever men også for å få kontakt med lærere, forteller Mari. 

– Man får ikke den samme kontakten med lærerne. Etter undervisningen kan man ikke for eksempel gå bort til læreren og spørre om noe man lurer på. Og skal man sende dem en melding kan det fort gå litt tid før de svarer, kommenterer Mari.

I Mai publiserte UiA en undersøkelse på sin nettside hvor studenter delte sin erfaring med undervisning på nett. Her kommer det godt frem hvordan nettundervisning hemmer læringsprosessen. 

Studenter uttrykker i undersøkelsen frustrasjon over lite oppmerksomhet fra forelesere, og muligheten til medvirkning i forelesningene. Faglig samhandling og sosial kontakt kommer bort. Dette resulterer i svikt av å forstå sammenheng i studiene, og muligheten til å gjøre seg relevante erfaringer. Noe som fører til tap av motivasjon, læringsutbytte og egeninnsats for studenter. 

Glade for å ha åpnet opp skolen igjen

Sunniva Whittaker, rektor ved UiA. er svært opptatt av at alle studenter skal ha en så god studiedag som mulig. Hun sier at ting selvfølgelig går tapt med færre fysiske møter.

Foto: Robin Amir Rondestvedt Moudnib

– Vi er glade for at vi på UiA har greid å åpne opp så mye at alle studenter får fysisk undervisning og alle treffer sine faglærere og medstudenter. Vi ser flere andre undervisningsinstitusjoner har måttet stenge ned igjen på grunn av smittespredning.  

Sannsynligvis må vi fortsette med digital undervisning så lenge smittespredning av Korona preger landet. Situasjonen for fremtidig undervisning er ukjent. Whittaker oppfordrer i den anledningen studenter til lære av denne opplevelsen.

Oppfordrer studenter til å utnytte det digitale

Whittaker forstår at når studenter mister de sosiale arenaene sine så mister de muligheter til å diskutere både fag og annet med medstudenter. Hun råder derfor studentene til å ta i bruk digitale verktøy for å skape nye sosiale arenaer.

– Noen klarer å finne digitale løsninger på å opprettholde den mer uformelle kontakten. Jeg vet at noen har opprettet digitale lesesaler, hvor studentene sitter på hver sin hybel og leser med zoomforbindelse til medstudenter, slik at det blir et slags samhold. 

UiA samarbeider også med kommunen for å skape nye sosiale arenaer hvor studenter kan treffe hverandre. 

– Vi har i samarbeid med Kristiansand og Grimstad kommuner åpnet undervisningslokaler i byene og i samarbeid med næringslivet tilrettelagt for at studentene kan bruke kaféer til lese-og møteplasser. 

Videre råder Whittaker at man må ha et samspill med faglærere, hvor man sammen prøver og finne løsninger til å holde god kommunikasjon gjennom nettundervisningen. 

Førsteamanuensis, Inger Marie Dalehefte, ved UiAs institutt for pedagogikk, sier det er noen tiltak studenter selv kan gjør for å mer utbytte av nettstudiene. Det er viktig at du som student viser større engasjement i Zoom mener Dalehefte.

– Studentene kan bidra til kvalitet i digital undervisning ved ikke bare å konsumere forelesninger men å bidra aktivt og konstruktivt i undervisningen. Konkret vil det f.eks. si å skru på kameraet for å vise at man er interessert og tilstede, stille spørsmål når det er rom for det og delta i diskusjoner det legges til rette for. På den måten er studentene med på å gjøre undervisningen aktiv og spennende for både foreleser og hverandre!

Inger Marie Dalehefte mener at studentene må engasjere seg mer i den digitale undervisningen. Foto: UiA

Dalehefte, er optimistisk til utviklingen av digital undervisning. Hun forteller at tidligere erfaringer gjør undervisere bedre til å tilrettelegge for god digital undervisning.

– Underviserne har nå et bedre grunnlag for å undervise digitalt og å tenke kreativt rundt de digitale mulighetene som fins. Nå gjelder det å utnytte potensialet i begge former for undervisning, slik at de utfyller hverandre og gir studentene gode opplevelser og et godt læringsutbytte av studiene.

Flere råd for smart digital læring

Høyskolen i Kristiania har skrevet et innlegg med forskningsbaserte tips til hvordan du kan få mer ut av digital læring. Sliter du med struktur og fokus når du har nettundervisning kan enkle justeringer og tilpasninger hjelpe med selvdisiplinen. 

Artikkelen foreslår at du begynner med å legge vekk mobile og alt annet som virker forstyrrende. Selv om man liker å tro det så er det ingen som klarer å multitaske. selvregulering er også mye lettere uten andre distraksjoner rundt seg. 

Når du har fjernet deg fra alt av forstyrrelser og er klar til å studere er det noen ting som gjøre ting lettere for deg

  1. Sett deg mål. Det skal være enkle realistiske mål du setter til deg selv, som er lette å følge. Ved for vage mål kan man ofte bli forvirret og frustrert som ofte fører til at man lar seg distrahere av noe annet.  
  2. Ha fast arbeidstid med hyppige pauser. Sett alarmen på mobilen din til 25 minutter. I de 25 minuttene skal du kun konsentrere deg om arbeidet. Når tiden har gått kan du ta den pause du trenger før du begynner med 25 nye minutter.
  3. Bruk belønning. Belønningen kan være alt fra en ferie til Paris til en løpetur i skogen, eller en time forran TV med favorittserien din. Det som er viktig er at du liker belønningen og lar deg motivere deg av den.
  4. Aktiver eksisterende kunnskap. Hjernen vår får inn masse ny informasjon i løpet av en dag. For å huske hva du har lest må du reflektere over det og knytte det til kunnskap du allerede har. Ellers vil hjernen kvitte seg med den nye kunnskapen i løpet av natten.
  5. Sett ord på egen forståelse. Einstein sa; du forstår ikke hva du har lært før du klarer å lære det til andre. Diskuter hva du har lest med andre for å skildre hva du kan kontra hva du tror du kan.

For flere råd, klikk deg inn på Kristiania sin artikkel.

Skrevet av: Thale Holm

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.