Universitetstyret gikk onsdag seks mot fem stemmer inn for at rektor skal bli valgt.

Det vil si at rektor blir valgt på premisser som studenter og ansatte er med på å bestemme. Dermed faller det andre alternativet om tilsatt rektor bort.

Ledelsesordningen med valgt rektor var tidligere den gjeldene ordningen, og den vil nå fortsette frem til 2023.

Rektor Frank Reichert. Foto: Arkiv

Studentenes representanter i mindretall

Representantene valgt av universitetets ansatte, samt styrets leder rektor Frank Reichert, stemte alle for å beholde dagens ordning med valgt rektor. Det samme gjorde også én av de fire eksterne styremedlemmene som er oppnevnt til universitetsstyret av Kunnskapsdepartementet, skriver UiA på sine hjemmesider.

De øvrige tre eksterne styremedlemmene stemte mot. Det samme gjorde også begge representantene valgt av studentene. Mindretallet ønsket å innføre lovens normalordning med tilsatt rektor ved UiA, ifølge universitetets hjemmesider.

Tekst: Andreas Guthe

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.