Styret i Rhetorica

Rhetorica er linjeforeningen for studenter i kommunikasjon ved UiA og denne uken henvender de seg til medlemmene med mål om å promotere foreningen og dens aktiviteter. Strukturen de legger opp til er fleksibel og passer godt for studenter, uavhengig av hvor mye eller lite tid de har til engasjement og hvor de befinner seg i studieløpet.

Både faglige og sosiale aktiviteter
Rhetorica har god erfaring med å tilby studentene interessant og morsomt supplement til studiene. Tidligere har de arrangert medietreningskurs med profesjonell medierådgiver, sier Mads D. Blybakken, leder i Rhetorica. Da fikk studentene øve seg i intervjuteknikk, som intervjuer og respondent, og som medierådgiver til intervjuobjekt. Hele tiden med profesjonell hjelp. Målet med slike arrangementer er å komplementere studiene, sier Marit B. Grimsrud, fag- og nærlingslivsansvarlig i Rhetorica. På denne måten styrker man studentenes selvtillit når de skal ut i arbeidslivet ved å gi praktiske øvelser og erfaring som tilskudd til teoretisk utdanning.

Arrangementene til linjeforeningen bidrar også til å fremheve kommunikasjonsstudienes relevans. De fokuserer på det studentene kan og at dette er viktig, samt synliggjøring av dette. I denne sammenheng er kontakt med næringslivet sentralt. Gjennom slik networking profileres både studiene og deres aktualitet, og studentene får også en mulighet til å bli bedre kjent med arbeidsmarkedet og synliggjøre seg selv. Sosiale arrangementer som Melodi Grand Prix-kveld og OL-kvelder er også en del av aktivitetene til Rhetorica.

I mars har Rhetorica et arrangement i samarbeid med Kommunikajonsforeningen – landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere med over 4000 medlemmmer. På dette arrangementet presenteres ”De nye kommunikasjonstalentene” for kommunikasjonsbransjen og studentene får fortelle om sin kompetanse og hvorfor de bør ansettes.

Lett å engasjere seg – litt – når det passer
Rhetorica ønsker nå å øke mengden arrangementer og aktiviteter. De vil at medlemmene skal ha morsomme ting å gjøre, sier Mads. Gjerne prosjektbasert slik at det passer for mange, sier Marit, uansett hvor travle liv man måtte ha. På den måten kan man godt engasjere seg litt nå og da, man må ikke være med regelmessig hele tiden og forplikte seg langsiktig. Tanken er at medlemmene treffes til idémyldring, og ut ifra hva som kommer fram på møtene engasjerer studentene seg deretter.

Linjeforeningen har en god kjerne og ønsker å ha mange rundt den, som deltar  når det passer. Det gir balanse. Det er viktig å vite hva de som er med syns er givende, og for å ha aktive medlemmer trenger man å ha oppgaver til dem, sier Mads. Møter er til for idé-deling og noe utvikler seg til arrangementer. Det er ikke et  strengt hierarki. Man deler idéer og tar de oppgavene man ønsker. En åpen og god kultur, med vekt på at mye ting skal skje, sier Mats.

Karriereveien
Verv i en linjeforening er positivt for studenter når de skal ut å søke jobber. Man hører det ofte; ”det tar seg godt ut på CV’en.” Men det gjør det av en grunn – fordi verv gir praktisk erfaring og nettverk, samt viser innsatsvilje.

Rhetorica vil også bidra til å starte karrierebevisstheten tidlig hos studentene, sier Mads, og vet at mange ikke kommer dit før på masternivå. Marit kommenterer at UiA er ikke så gode på å formidle karriereforberedelse for studentene eller kvaliteten ved studiene til næringslivet. Å ha en del faglig gode arrangementer øker studentenes selvtillitt, sier de, – man får testet ut at man faktisk kan noe, og man får vist seg fram og knyttet kontakter med potensielle framtidige arbeidsgivere.

Tekst: Hege Lovise Lundgren – red@unikumnett.no

Foto: Camilla Louise Romseland Rokstad – red@unikumnett.no

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.