Før dette års fadderperiode bliver alle faddere sendt på MOT-kursus. Universitetet har desuden sagt nej til linjeforeninger som vil arrangere fadderordningen på egen hånd. 

Mange af de nye studenter møder til studiestart i en helt ny by. Fadderordningen og fadderne skal hjælpe de nye studenter med hurtigt at blive bedre kendt med deres medstudenter, campus og studiebyen.

Universitetet i Agder har to fadderstyrer bestående af studenter, et i Kristiansand og et i Grimstad, som er ansvarlige for at koordinere studiestart i samarbejde med SiA, STA, UiA og kommunen. De vil sikre at når fadderugen går i gang, så passer arrangementerne til alle, sådan at alle har et sted at gå. Fadderbørnene skal ikke opleve at de må feste hver dag for at blive kendt med deres medstuderende.

Tidligere leder i fadderstyret 2017 Kamilla Josefine Rudberg fortæller hvordan det hun husker bedst fra egen studiestart ikke var arrangementerne men tværtimod hendes faddere. Der har været udskiftning i fadderstyret i Kristiansand siden Rudberg udtalte sig til Unikum i forbindelse med denne reportage, men det nye styre står fortsat bag udtalelserne.

– Mine faddere tog fantastisk godt imod mig og det skabte et rigtig godt grundlag for mit studieliv. Jo bedre studentens sociale omgangskreds er, desto mindre er risikoen for at studenten falder fra. Derfor skal du som fadder gerne have en indre motivation til at give lidt af dig selv for at gøre det bedre for den nye flok studenter som kommer, siger Rudberg.

Under UiAs studiestartundersøgelse svarede 75 procent af de spurgte studenter at de var tilfredse med deres faddere i fjor.

– Fadderstyrernes mål er at kvalitetssikre hele fadderordningen. Den proces begynder hos os selv, vi må på kurser og vi må vide hvilken slags policy vi står for.

Fadderstyrerne i Kristiansand og Grimstad har samarbejdet om en ruspolicy, noget som tidligere styrer også har haft, men som de nu ønsker at kommunikere tydeligere ud til deres faddere. Én af ti studenter svarede i fjorårets studiestartundersøgelse at de oplevede negativt drikkepres under fadderperioden.

For at studenterne skal kunne føle sig trygge i deres opgave som faddere, skal de oplæres på et fadderkursus. Tidligere har fadderordningen haft MOT-faddere, men nu skal alle faddere på kursus i MOT-værdierne.

– Fadderne skal vide hvilket ansvar de har. Det skal fortsat være morsomt at være fadder, men studiestart er jo primært for de nye studenter og fadderne skal først og fremmest være ansvarlige for deres fadderbarn. En fadder må kunne være tilgængelig og kunne hjælpe til hvis der sker noget. De skal være sidst til at gå og de må være klare nok til at følge et fadderbarn hjem fra byen hvis det er nødvendigt, siger hun.

I år bliver fadderordningen koordineret centralt gennem de to fadderstyrer. Denne ændring fra tidligere år vil betyde at UiA får bedre mulighed for at kontrolstyre fadderperioden, især når det gælder al indgåelse af sponsoreringsaftaler som fadderstyrerne vil varetage ansvaret for.

Dette medfører at det ikke bliver muligt for linjeforeningerne at arrangere deres egne fadderordninger med egne sponsoreringsaftaler og egne t-shirts, noget som eksempelvis Emporium og Mercurius har haft tradition for. Studenter må i stedet tilmelde sig som faddere via et fælles skema og alle faddere bliver underlagt fadderstyret. Alle faddere vil også få de samme t-shirts sådan at de nye studenter tydeligt kan se hvem som er fadder.

Lina Gullsmedmoen Indrebø, leder af Mercurius, siger at det fælles tilmeldingsskema for faddere ikke vil medføre store ændringer for linjeforeningen.

– Vi kommer fortsat til at have vores egen form for fadderperiode. Selv om der i år skal være fælles fadderinddeling på universitetet, vil økonomistudenter fortsat blive tildelt økonomifaddere. Tilbuddet bliver det samme som i fjor. Vi har haft vores egne grejer i ti år og det gør at det er vanskeligt bare at fjerne det uden videre, uddyber Indrebø.

Mercurius har haft tradition for at sælge sponsorplads på sine t-shirts. I år er de blevet bedt om at gå med en fælles.

– Det er en ordning vi har været modstandere af, og som vi endnu ikke har fået noget klart svar fra fadderstyret om. Vi får gerne indtægter fra sponsorer som ønsker at profilere sig ud til økonomistudenter. Det er en ordning vi har været stolte af og ønsker at holde fast i, siger hun.

I fjor prøvede Emporium for første gang at holde et eget fadderoplæg sammen med Touristicus. Nu ser de med skepsis på at gå tilbage til den gamle ordning.

– Vi har været en del af den centrale ordning tidligere. Da fik vi kommentarer fra studenter om at de ikke blev godt nok kendt med de som gik på samme studium som dem. Det er der jeg er ræd for at de nye studenter blir svigtet på nyt. Vi ved at det er sket tidligere og nu føler vi at vi ikke har fået noget valg, siger leder i Emporium, Ole Kristian Larsen.

Fadderstyret vil gerne have alle foreninger med indover planlægningen af studiestart og styret i Kristiansand har i år også arrangeret flere møder med foreningerne for at åbne en dialog. Samtidig har styret et ønske om at afholde en dag hvor linjeforeninger og studentaktiviteter kan vise sig frem sammen for de nye studenter. Det er noget som er blevet gjort i Grimstad før, men aldrig i Kristiansand.

– Linjeforeninger vil fortsat kunne arrangere egne events og vi i fadderstyret er helt afhængige af at linjeforeninger og studentaktiviteter arrangerer noget for de nye studenter. Det er vigtigt at der sker meget i de første uger så fadderbørnene bliver tvunget lidt sammen og bliver kendt med hinanden hurtigt, siger Rudberg.

Alle foreningerne har desuden haft mulighed for at søge fra en pulje med studiestartsmidler på 100 000 kroner og det ville fadderstyret gerne gøre dem opmærksomme på og hjælpe dem med. Et af kravene som må opfyldes for at en ansøgning om studiestartsmidler til et arrangement skal blive vurderet, er at arrangementet ikke har alkoholfokus. Det er studiestartstyret som vurderer ansøgningerne, men det har samtidig været fadderstyrernes hensigt at deres egne arrangementer skal være gode nok til at studenterne ikke behøver alkohol for at kunne more sig.

Den 21. april lukker registreringen af faddere, hvilket er tidligere end de forrige år. Derefter kan studenterne fokusere på eksamen.

– Indtil videre lægger vi godt an og vi har et mål om at få 400 faddere i år, men der lægges mange ressourcer for at hverve faddere og vi arbejder hårdt for at få hvervet nogen fra alle linjer. Nogle linjer er altid bedre repræsenteret end andre, men der bør jo være faddere fra alle linjer. Vi vil blandt andet gå ind i forelæsninger til studier som ikke er repræsenteret for at hverve fra disse studier, siger hun.

Hun siger at de vil have at fadderbørnene skal kunne stille studiespecifikke spørgsmål til deres faddere.

– Vores hjertesag er at studiestartperioden skal være for alle og vi håber at fadderne forstår hvor utrolig vigtigt det arbejde de gør er, både for universitetet og især for de nye studenter, afslutter hun.

Tekst: Sofie Søndergaard Klit | Foto: Sondre Steen Holvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.