Denne artikkelen er avpublisert av ansvarlig redaktør.

– Unikum har i etterkant av nettpublikasjon fått reaksjoner for satirens virkning når den ligger på nett. I samråd med skribenten er artikkelen valgt å avpubliseres, med hensyn til belastningen den kan få for familie og nære relasjoner. Berørte i artikkelen er gitt muligheten for tilsvar, men har ikke ønsket dette. Unikum står for at satiren er publisert i papirutgave, men ser at satiren balanserer på grensen ved forsvarlig bruk av sjangerens virkemidler. Vi har derfor etter redaksjonelle vurderinger valgt å fjerne innholdet fra nett. Vurderingene har omfattet hensynet av berørte i satiren (VVP 4.3), vurdert opp mot hensynet til ytringsfrihet (VVP 1.3). Samt er avgjørelsen tatt opp mot VVPs punkt 4.17 som sier: “(…) Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.”

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.