FVN kom nylig i hardt vært for å publisere utdrag fra Hitlers
Mein Kampf under det ekte navnet Adolf Hitler, som de
tenkte var et pseudonym. Et utdrag fra “leserbrevet” går
som følger

– Uvitenheten blant de brede massene om jødens indre natur, mangelen på instinkt og trangsynthet i våre over-
klasser, gjør folket til et lett offer for denne jødiske løgn-
saksjonen.

FVN sier de aldri ville postet det om de hadde skjønt at
det var Hitler, men er klare på at takhøyden er stor og
at bredde i kommentarfeltet er viktige for avisen, i følge
debattredaktør Gregar Møller. Han presiserer likevel at
de er forsiktige med å gi nazister en plattform.

– Vi tenker oss veldig nøye om før vi gir nazister en platt-
form. Alt vårt høyreekstreme innhold er nøye gjennom-
tenkt.

Tekst: Vegard Møller

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.