SE OG BLI SETT – Et foredrag om ensomhet og håp, om du og jeg, om oss som studenter!

Loveleen Brenna

Den 20. mars vil Loveleen Brenna holde foredrag på Universitetet i Agder med temaet Se og bli sett. Loveleen er daglig leder for Seema A/S, en bedrift som jobber med å få flerkulturelle kvinner inn i leder- og mellomlederposisjoner. Loveleen kom til Norge fra India og vokste opp på industristedet Mosby nord for Kristiansand. Etter skilsmisse etter et arrangert ekteskap befant hun seg på bar bakke med to barn, uten jobb og utdanning. Det var da hun måtte ta grep i eget liv.

Hovedtemaet i foredraget vil være ensomhet blant studenter, og hvordan vi kan løfte fram den gode oppmerksomheten i forhold til hverandre.

Unikum har vært inne hos Håkon Reinertsen i Ressurssenteret på Universitet i Agder for å finne ut mer om foredraget ”Se og bli sett”.

Unikum: kan du fortelle oss mer om hva ”Se og bli sett” handler om?

Håkon: Vi ønsker å sette fokus på at en del studenter føler seg ensomme og forsvinner i massen. Tanken bak dette foredraget er å iverksette tiltak som skal belyse denne problematikken og kanskje få oss til å være flinkere til å ta vare på hverandre og se hverandre. Vi får besøk av Loveleen Brenna som har hatt en del foredrag om dette. Loveleen kommer fra India, og har en spesiell historie i det at hun har vært delaktig i to kulturer som hun forteller om.

Unikum: Hva kan vi forvente av dette foredraget med Loveleen?

Håkon: Det å sette fokus på å være mer raus med hverandre og det å gi tilbakemeldinger i samfunnet er viktig. Vi nordmenn er jo litt innesluttet av natur, og det ser vi jo selv som nordmenn når vi reiser utenlands hvor flinke mennesker er til å gi hverandre tilbakemeldinger og snakke med fremmede. Det er slike tilbakemeldinger vi får på ressurssenteret; vi får oppleve forskjellige reaksjoner mennesker fra andre land og kulturer opplever  (I Norge). Det å vente på bussen har mennesker reagert på, for vi nordmenn står jo bare rett opp og ned helt stille og venter. Kanskje vi nordmenn burde bli flinkere til ”small talk” og det å ”mingle”. Kanskje vi kan forvente litt trening rundt dette på dette kurset.

Unikum: Er dette noe du kunne ønske kan skje hvert år her på Universitet i Agder?

Håkon: Ja, absolutt! Det har blitt kjørt en del studentundersøkelser som viser at noen studenter havner utenfor, og at de opplever ensomhet. Det er noen som ser veldig frem til det å studere, og mange forteller at dette skal være den fineste tiden i livet, og det er en del forventninger rundt det å være student. Da er det dessverre slik at noen opplever ensomhet i denne perioden.

Noen flytter hjemmefra for første gang, og det er mange ting som skjer rundt det å være student som gjør at belastningen er veldig stor på mange områder. For min del, siden jeg jobber med personer med særskilte behov, ser jeg at det er mange ting som gir økt belastning for denne gruppen. Når en ser på det å komme fra videregående og gå inn i det å være student, går en fra det å være ungdom og å være litt ivaretatt, til det å være voksen. Og da er det en del av de tingene som kanskje har vært der før som faller vekk.

Unikum: Tror du det finnes en måte for studentene å være mer realistiske på i denne overgangsperioden? Kunne foreldre eller lærere på videregående forberede dem bedre før de kommer til denne store overgangen?

Håkon: Det varierer en del. Noen har hatt en veldig sterkt støtteapparat hjemmefra som til en viss grad faller fra når de begynner å studere. Og løsrivelsesprosessen vil jo arte seg forskjellig.

Unikum: Tror du dette er en typisk norsk mentalitet , eller har det skjedd noe i den historiske prosessen som har forårsaket at nordmenn holder seg ”for seg selv” mer enn vanlig?

Håkon Reinertsen

Håkon: Jeg tror det er litt forskjellig basert på hvor mennesker kommer fra og hvor de har vokst opp. Det er veldig typisk for kulturen vår å ha vokst opp i et dalsøkk, og mingle med de fra nabogården eller på andre siden av dalen.

Idealet vårt er jo den trauste nordmannen, som jobber hardt og sier lite. Vi går gjerne lenge på ski i skogen helt alene, og trives med det. Vi har gjerne noen idealer med det kulturhistoriske, der vi kan prate om janteloven. Det ligger litt i kulturen vår. Jeg tror du finner dette i større grad i småsteder enn i urbane kulturer, som Oslo og litt større byer. Ellers tror jeg nok det ligger litt i den norske folkesjela.

Unikum: Tror du denne isoleringen er en type mentalitet som er på vei ut, eller er den fortsatt sterk?

Håkon: Min personlige mening er at dette nok er på vei ut. Det tror jeg kommer litt med idealene. Folk reiser mer, vi ser andre kulturer på en annen måte. Kostholdet vårt endrer seg. Fra 70-tallet til i dag ser en det har blitt større variasjon med etnisk mat. Mange nordmenn har en forkjærlighet til Amerika, hvor den utadvendte kulturen er mye sterkere. Så jeg tror vi lar oss inspirere, men det tar nok litt tid å ende adferd.

Unikum: Tusen takk, Håkon!

Unikum: Vi inviterer så mange studenter som mulig å delta på dette fantastiske initiativet. Ensomhet er et stort fenomen som omfatter oss alle. Kanskje hvis vi blir mer oppmerksomme på hva som skjer rundt oss, kanskje hvis vi løfter øyene fra telefonen når vi er sammen med andre på bussen eller på skolen, kanskje hvis vi viser mer empati og setter litt mer pris på å få nye venner, blir ensomheten mindre destruktiv for mange av oss.

Vi i Unikum applauderer dette initiativet og håper DU kommer på ”Se og bli Sett”.

Når? 20.03.2014

Hvor? Rom B1007

Tidspunkt? Fra kl. 13-16

For mer informasjon eller påmelding: www.uia.no/ressurssenteret og trykk på kurs.

Tekst: Erika Erdos og Glenn Hausland – debatt@unikumnett.no

Foto: Privat og http://seema.no

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.