UiA ligger på 30. plass av 42 høyskoler og universiteter i SHoT – Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse. SiA er med i undersøkelsen for første gang, men er ikke fornøyd med svarprosenten.

Bare 12,3 prosent av studentene i Agder har svart på undersøkelsen. Målet med undersøkelsen er  å finne ut av hvordan studentene har det på studiestedet. Nå blir studentene purret for svar, skriver universitetet på deres nettsider.

– Trivsel betyr mye. En student som har det bra psykisk og sosialt, har også større utbytte av studiene, står det på nettsiden.

Uten nok respondenter, forsvinner muligheten til å forbedre studiestedene slik studentene ønsker. På en annen side kan manglende svar tolkes som at studentene er fornøyd med situasjonen på Universitetet i Agder.

SiA ber deg sjekke e-posten

Alle studenter skal ha fått e-post med ShOT-spørsmål. Svarfrist er 20. mars, og Universitetet i Agder håper at flere bidrar til et fyldigere svarresultat.

I alt går SHoT-undersøkelsen ut til 160.000 studenter over hele landet.

Mer informasjon om undersøkelsen og resultater fra tidligere år finner du på www.studenthelse.no.

Tekst: Kamilla Rudberg
Foto: Universitetet i Agder

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.