– SiA har en utrolig viktig rolle i studenene på Sørlandets liv. Jeg håper jeg kan bidra sammen med resten av styret til å gjøre SiA enda bedre, sier Jacob Haugmoen Handegard, SiAs nye styreleder.

Han har lagt frem to hovedsaker som han ønsker å fokusere på for å i sin tid i SiA.

Mer åpenhet

Som styreleder vil han fokusere på å gjøre styret og SiAs avgjørelser mer tilgjengelig for enkeltstudenten i håp om å også få aktivisert flere i studentpolitikken.

– Om du som utenforstående enkeltstudent prøver å lese styremøte referater så får du nesten ikke sett noe som helst.

Handegard ønsker derfor å stille krav til styret om mer åpenhet ovenfor studentene, og heller lukke de enkeltsakene som må være lukket fremfor å ha lukkede møter.

Styrke helsetilbudet

I tillegg til mer åpenhet fra Styret ønsker han og å styrke SiA helse sitt tilbud ved å utvide det i tillegg til å senke terskelen for å be om hjelp.

– Den viktigste oppgaven SiA har er å stille opp når man sliter. Det første jeg vil gjøre er å gå i dialog med ledelsen for SiA helse og prøve å være så hjelpende på den fronten som mulig. Jeg vet ikke hva vi kan få til, men vi vil styrke det tilbudet så mye som mulig.

Han legger til at han håper styret i SiA vil bli sett som noe studenter kan komme til dersom de har innspill.

– Det er jo studentene som holder liv i SiA, ikke bare med semesteravgift, men også via Sørbok, Spicheren og kantina. Så da er det jo vår oppgave igjen å ta vare på dem og prøve å støtte opp for det de føler er viktig.

Tekst: Mats Sauro Høimyr

Forfatter

,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.