12. desember var siste styremøte for avtroppende styreleder Jacob Haugmoen Handegard. Han valgte å reise debatten om kjøttfri mandag. Implikasjonene av et sånt forslag ville vært at man på mandager kun får kjøpt vegetar- og veganmat i kantinene ved UiA Kristiansand og Grimstad. Det ble ikke gjort noen votering fordi signalene fra styremedlemmene var nok til å gjøre det åpenbart for alle og enhver at ikke det var et poeng i å stemme over det, da ingen var interesserte.  

Leder for SiA Mat og Drikke, Jon Egil Andersen, hadde forberedt en presentasjon av argumentene for å ikke innføre kjøttfri mandag. Han karakteriserte kjøttfri dag som litt 2017” og talte for at en mye bedre løsning er den eksisterende løsningen, noe han kalte kjøttfri dag hver dag 

Dette er en ekvivokering hvor begrepet kjøttfri dag brukes på to forskjellige måter. Slik begrepet faktisk brukes, altså om en dag hvor man ikke serverer kjøtt, har ikke SiA kjøttfri dag en eneste dag verken i uken eller måneden. Denne formuleringen, eller retoriske knepet ble aldri utfordret, men det ble ytret tendenser til uenighet. Poenget med kjøttfri dag er jo at folk tvinges til å smake på andre ting, poengterer et styremedlem. Signaleffekten er også viktig, mener Thomas Johnsen.  

For veganere er dessuten tilbudet i kantina not so nice, mener VT-leder Thomas Johnsen. Det blir stort sett grønt, poteter og pasta 

Bærekraft ble trukket frem. Har det noen effekt å fjerne kjøtt for en dag?” spør vararepresentant Simen E. Solberg. Ingen svarer direkte på spørsmålet, men Andersen trekker frem at kjøttkonsumet i kantina faller og har gjort det lenge.  

Poenget med kjøttfri dag er å få ned kjøttkonsum? De gjør en sabla god jobb allerede” sier Solberg.  

Om kjøttkonsumet faller av seg selv eller om SiA gjør noe for å redusere kjøttkonsumet er ikke åpenbart, men konsensus i salen synes å være at det alt i alt er bedre å fortsette dagens løsning med å tilby kjøtt, vegetar- og veganske alternativer hver dag. Andersen påpeker at det rent logistisk blir vanskelig å få til samt medfører mye arbeid for kokkene. Jeg tror en dag i uka blir for mye, sier han.  

Det må poengteres at selv om Andersen er leder for kantina, må de innføre kjøttfri dag hvis studenterepresentantene  krever det. Ikke at studentrepresentantene eller noen av de andre gir utrykk for et krav eller så mye som et ønske.  

Styreleder ser at han må se langt etter et flertall. Slik jeg tolker styret er reduksjon [av kjøttkonsum] viktigere enn selve dagen. Kjøttfri dag er en klar lansering av en holdning. Så hva ønsker vi? Forskning tilsier at vi burde spise mindre kjøtt. Da kan vi tvinge folk til en dag i uka, men slik jeg tolker styret, er det ikke dette vi vil? 

Stillheten virker samtykkende. Administrerende direktør Pål Harv konkluderer med at de får komme tilbake til det på våren. Det blir ikke noe kjøttfri dag med det første.  

Tekst: Vegard Møller 

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.