LEDER
FrP ønsker i disse dager å legge føringer for hvilke utdanninger universitetene skal tilby og ikke, og det truer universitetenes selvstendighet og studievalget ditt.

Et av de største veivalgene du har i ditt liv er yrkesvalget. Det er med på å forme hverdagen din i mange tiår og blir på mange måter en del av deg. Men er egentlig valget ditt?

I mars kom FrP med et forslag om å endre på dagens støtteordning til utdanningsinstitusjoner. Fremfor å gi universitetene penger for hver student som fullfører en utdanning, ønsker partiet å gi penger for hver student som får seg jobb.

En slik endring vil føre til at universitetene retter seg etter behovet i næringslivet fremfor studentenes behov. Hvis universitetene får pengene sine ved å få studentene raskt i jobb vil det være lite attraktivt for landets mange utdanningsinstitusjoner å tilby utdanninger som ikke er yrkesrettede.

Det vil med stor sannsynlighet ramme humanistiske fag hvor veien til jobb i de fleste tilfeller er litt mer kronglete enn for yrkesrettede utdanninger.

Det er gode intensjoner som ligger bak ønsket til FrP, men prioriteringen blir feil. Å få folk raskt ut i jobb er viktig, men å la humanistiske fag og andre viktige fag lide er uheldig og truer kunnskapsmangfoldet.

Hvis næringslivet gis muligheten til å styre utdanningene gjennom denne støtteordningen, vil universitetene miste sin evne til å styre hva som er viktig utdanning. Det truer funksjonen universitetene har som en samfunnsaktør og gjør dem istedenfor kun til en leverandør for næringslivet.

I en debatt på UiO om hvordan universiteter som kunnskapssamfunn skal utvikles, påpekte forfatter og professor Alf Rehn nødvendigheten av et selvstendig universitet.

– Hva vet vi om hva som er relevant kunnskap og kompetanse om ti år? Universitetet må passe på at det ikke påvirkes for mye av næringslivets definisjoner av hva som er viktige kompetanser i dag. Universitetene er en av ganske få institusjoner i samfunnet vårt som sikrer langsiktighet, står det på studenttorget.no.

Denne langsiktigheten bæres videre av oss studenter, og om 30 år er det vi som sitter i de eldres talerstol og definerer.

I disse dager hvor rekordmange søkere har kvalifisert seg og fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna opptak, er det viktigere enn noen gang at vi selv velger hva vi vil bli og hva vi står for. Og at vi ikke lar oss styre av andres behov.

Valget er ditt.

Tekst: Andreas Guthe, ansvarlig redaktør

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.