Studenter på Sørlandet får et nytt tilbud om gratis rettshjelp fra universitetets juss-studenter.

Mange studenter bor for første gang hjemmefra. Det betyr at de må ordne ting som bolig- og leieavtaler selv. Man kan bli uenig med arbeidsgiver, eller sitte inne med juridiske spørsmål uten å finne svar. Det skal den nyoppstartede studentaktivitet Studentjuristen gjøre noe med.

Kamilla Meling og Embla Holltrø er to av grunnleggerne av og leder og nestleder for en ny studentaktivitet for juss-studenter dette året, hvor juss-studenter skal bistå med juridisk veiledning og rådgivning og annen støtte til studenter.

– Det var veldig viktig for oss at dette skulle være et gratis tilbud slik at alle som skulle trenge hjelp kunne ha mulighet til å henvende seg til oss. Den bakenforliggende ideen var egentlig at vi skulle gi enkeltstudenten veiledning og hjelpe til med alt fra enkle spørsmål som de bare lurte på til større ting som påvirket dem, Sier nestleder Embla Holltrø.

Lang prosess

Ideen skal ha kommet da venninnegjengen så en episode av TV-programmet Luksusfellen.

­– I episoden fikk de som var med hjelp av et lignende opplegg ved universitetet i Oslo kalt Jussbuss. Vi syntes dette var et kult konsept. I starten var det mest tull, før vi bare bestemte oss for å hoppe i det og prøve.

Kvinnene kunne fortelle at det har vært en ganske så omfattende prosess å få aktiviteten på beina. De har jobbet siden sommeren 2016 med å legge til rette for det som nå er blitt Studentjuristen. Ironisk nok var det juridiske grunner som gjorde at det hele tok lengre tid enn først antatt. Det tok omring et år å få godkjent attest til å drive advokat-virksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, hvor en av kriteriene var at de trengte en faglig ansvarlig som var ferdigutdannet, noe som de til slutt fant i Robert Hovland fra Sørlandadvokatene. Han vil sørge for at rådene studentjuristen holder vann og kvalitetssikre arbeidet som jusstudentene gjør.

De har også vært i kontakt med Jussbuss i løpet av året for råd om hvordan de burde gå frem for å sette opp et slikt tilbud på beste mulige måte.

En annen faktor som de måtte ta til etterretning store kostnader i forbindelse med drift, markedsføring og forsikringskostnader. Derfor brukte de store deler av fjoråret på å lete etter en sponsor i forskjellige advokatfirmaer og lignende rettvirksomheter på Agder.

– Det var veldig problematisk en periode for alle lokale advokatfirmaer var nølende til å støtte oss siden vi da manglet attest eller var ordentlig etablert. Men så fikk vi etablert en god kontakt med Handelshøyskolen som sa seg villige til å bistå, forteller Kamilla.

Etterspørsel

– Vi har fått høre fra folk vi kjenner at det er noe de ville benyttet seg av. Det vi tror det vil være mest behov for rettshjelp til er kontraktskriving til husleie og arbeidsavtaler, siden det er veldig mange som aldri har vært borti slikt før, sier Embla.

I skrivende stund teller Studentjuristens medlemmer 20 personer, men de planlegger et stortstilt rekrutteringsarbeid i studiestart. Det satses stort på egen nettside, og tilstedeværelse på sosiale medier. Da primært Facebook og Instagram hvor studenter kan sende inn sine spørsmål og få svar.

Ambisjoner

– Vi lurte faktisk litt på å lag en hot-line også, men bestemte oss for å vente med det. En av tingene vi veldig gjerne ville prøve på er egne kontorer ved campus, sier de.  

Det er ingen konkrete kriterier de har for hvem de ønsker å ha med som rettsveiledere utenom at de de selvfølgelig studerer juss, men det vil bli gjort en helhetlig vurdering hvor de vil se litt på karakterer, egenskaper og erfaring når det velger ut medlemmer. Personlighet vil også spille en stor rolle siden de vil bli nødt til å møte med klienter.

– Vi vil ha folk med erfaring og som vi er sikre på har gode grunnleggende kunnskaper, så vi kommer nok til å rekrutter mest fra andre og tredje klasse, forteller Embla som ikke utelukker at noen førsteklassinger også får prøve seg.

– Vi i styret går nå vårt siste år på bacheloren, så vi trenger noen som kan ta over etter oss fra andre eller kanskje første klasse. Vi håper å kunne gjøre det til et fast stempel ved UiA, for det er et ganske nyttig tilbud om vi får lov til å si det selv, avslutter Kamilla.

 

Tekst: Mats S. Høimyr

Foto: Kevin Mulder Solberg

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.