Flere studentaktiviteter må skuffet se at de denne høsten ikke får pengene de har bedt om. Se oversikten nederst i saken.

Foran hvert semester står studentforeninger og andre studentaktiviteter i Agder fritt til å søke Velferdstinget om støtte til sine studenttilbud. I løpet av et kalenderår, altså to semester, kan det deles ut opp til 1,75 millioner kroner, i tillegg til eventuelle resterende midler fra tidligere år, som ikke er oppbrukt. Det store beløpet finansieres i stor grad gjennom studieavgiften, som studentene selv betaler ved semesterstart.

I sommer ble søknadene til driftsmidler behandlet, hvor det ble søkt om i overkant av én million kroner. Da kun 680.654 av disse kronene er innvilget, vil det også si at noen studentaktiviteter skuffet må se at de ikke får de midlene som de hadde sett for seg.

 

lacrossedamer-nett

 

Verdt å merke seg er at flere studentaktiviteter ikke får støtte på grunn av manglende dokumentasjon i sine søknader. Det stilles strenge krav til regnskap, budsjett og at det tydelig spesifiseres hva pengene går til. Argumentasjonen bør helst også være i orden. Blant dem som har fått null kroner i støtte finner vi GSI Sykling, linjeforeningen Curatos og Studentradioen i Kristiansand. Etter hva Unikum får opplyst, så finnes det likevel midler i studentradioen til å drive podcast- og webradio-virksomhet. De er likevel i skrivende stund uten aktivitetsleder.

Utover dette får KSI 70.000 kroner mindre enn de har bedt om, og Unikum, som du nå leser, kuttes 26.000 kroner i trykkemidler. Noe som kan bety både færre utgaver, og færre sider dette studieåret. Det ferske tidskriftet Prosperitas-magasinet blir ikke annerkjent som å være en studentavis, og får ikke støtte til trykking. KRIK og UiA Lacrosse er blant idrettene som får betydelig mindre enn hva de har bedt om.

Man kan også lese ut fra tildelingene at studentidretten stårsterkt i Kristiansand og Grimstad. KSI er tildelt over 211.000 kroner, GSI 119.000 kroner. Samtidig får Studentorganisasjonen i Agder 108.480 kroner til disposisjon det kommende semesteret.

Driftsmidler, som er omtalt i denne saken, er en av to poster hvor aktivitetene kan søke finansiering. Det er også søkt om investeringsmidler for i underkant av 560.000 kroner. Dette gjelder utstyr og andre engangsinvesteringer som holder i flere år. Disse søknadene blir trolig ikke behandlet før i begynnelsen av høstsemesteret.

Høstens tildeling ser ut til å ha gått relativt smertefritt for seg, sammenlignet med høsten 2015. Da ble det delt ut et rekordlavt beløp, og flere aktiviteter sto i fare for å legge ned. Grunnen for skivebommen var at det tidligere på året var delt ut altfor mye midler, og dermed var bankkontoen skrapt. Velferdstinget ble i etterkant oppløst etter initativ fra de mindre utdanningsinstitusjonene sine tillitsvalgte. På sommeren tok STA på seg ansvar for å dele ut midler, og oppdaget at det likevel fantes tilgjengelige midler. Høsten 2015 ble et nytt Velferdsting dannet.

 

aktivitetsstottetabell-hosten-2016

 

Tekst: Matias Smørvik

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.