Etter et rekordhøyt inntak av studenter forrige høst, sliter fakultetene med plassmangel. For studentene fins verken leseplasser eller grupperom nok til å dekke behovet. Nå skal det bygges i stor skala.

 

Prosjektene velter bokstavelig talt på hverandre og ting ser ikke ut til å stoppe med det første. Driftsavdelingen er i full sving på Universitet i Agder. Noen byggeprosjekter står ferdig, en del er de i gang med, og noen er kun i planleggingsfasen. Både ved Sigrid Undsets hus (bygg 46), Vrimlehallen og på Stiften, Alibiet og STA-bygget er eller har det vært byggeaktivitet. Der hvor det gamle trykkeriet sto ventes det moderne undervisningsrom. Dessuten kan tre bygg håpe på nye etasjer i årene som kommer.

Aanon Bernt Winge Grimnes er driftsdirektør og har ansvaret for at utbyggingen går riktig for seg. Han kan fortelle om lange og hektiske dager, men med hensikt om å få det beste resultatet som mulig.

– Jeg er ikke helt enig i at vi mangler arealer, jeg tror ikke løsningen ligger i å få noen ekstra kvadrater. Det handler mye mer om hvordan vi utnytter arealene, forteller Grimnes til Unikum.

Aktivitet hos Sigrid Undset

Unikum skrev i april om det ferske tilbygget til Sigrid Undsets hus. Det to etasjer høye tilbygget står nå ferdig og er klar for bruk. Samtidig er innvateret i bygget oppgradert til moderne standarder.

– Vi har bygget nytt nå, hvor det har blitt nye undervisningsrom i Sigrid Undsets hus. Der har vi utvidet for 20 millioner kroner og bygget tre nye undervisningsrom, stort auditorium til 200 personer i andre etasje og to klasserom til 50 og 85 personer i første etasje.

– I dette bygget har vi hatt noen leseplasser som har vært litt dårlig belyst, og ikke vært så tiltalende å bruke. Den største salen var ferdig før nyttår. Der har vi nå ny maling, mer lys, nytt inventar og strømuttak på hver pult. Vi bygger ikke nye saler eller leseplasser, men vi oppgraderer de som er der slik at de blir brukt, fortsetter driftsdirektøren.

F-bygget får trolig ny etasje.

– Dårlig plass ved eksamenstider

Velferdspolitisk ansvarlig i STA, Sunniva F. Fekjær forteller om god dialog mellom Grimnes og STA. STA kommer regelmessig med innspill og ønsker på vegne av universitetets studenter. Selv om de ikke får gjennomslag for alt, får de alltid et ja, eller nei.

Hun sier at den kanskje største kjepphesten er det voldsomme trykket som oppstår når studenter skal finne plass å lese under eksamensperiodene. STA var særlig kritiske til det høye opptaket av studenter foran høstsemesteret.

– Det kommer stadig studenter til oss og det ved eksamenstider er dårlig plass på lesehaller og grupperom. Dette er selvfølgelig litt problematisk, men jeg ser det som positivt at UiA prøver å gjøre noe med det. Så får vi se ved studiestart hvor mange ere som kommer inn ved neste år igjen. Det er klart at vi ønsker et stort og fantastisk universitet, men man må jo ha plass til dem, sier Fekjær.

Nye tider i Vrimlehallen

Å vandre gjennom Vrimlehallen kan til tider være en ensom opplevelse. Når studentene er ferdig med forelesninger går noen ned til kantinen for å spise eller slappe av; andre går til lesehallen, biblioteket eller grupperommene for å studere.

Kiosk og servering kommer i Vrimle.

Denne tendensen vil driftsdirektøren gjøre noen med. I dag er det opprettet to nye kaffemaskiner og flere sitteplasser med bord nord i Vrimlehallen – og strømuttak for de som vil bruke det. Dette er noe lignende «Gata» som de har i Grimstad.

– Vi skal gjøre ganske mye ute i Vrimlehallen det kommende året og det skal være ferdig til nyttår. Vi begynner etter semesterstart og akkurat nå er vi i planleggingsfasen. Poenget er at vi skal få mer bruk av Vrimlehallen da kantinen er stappfull. Det er noen som sitter her allerede, men vi vil utnytte det mye bedre. Det skal bli et serveringspunkt med en form for kiosk litt innover i Vrimlehallen mot sør. Også blir det noen andre sittegrupper hvor studenter kan jobbe, sier Grimnes om prosjektet. Driftsdirektøren forteller videre at det vil komme en ny toalettsone som vil gjøre turen nærmeste do kortere for flere. Dagens ordning er universitetet ikke spesielt fornøyd med.

Penere hus til studentaktivitetene

Det er ikke bare utdanningsrelaterte oppdrag driftsavdelingen har i mente. På Alibiet foregår det i dag renovering; etterpå tar man fatt på kontorene i STA-bygget og til slutt er det Stiften sin tur. Renoveringen av Alibiet blir trolig ferdig i april, mens alt er ferdig til sommeren.

– På Alibiet er det en halvdel som er et slags festlokale og der har vi også renovert helt nå. Vi skal male det opp og vi skal ha inn nye møbler. Det kommer et eget lager der oppe som linjeforeningene kan ha, forteller Grimnes.

Alibiet pusses opp i skrivende stund.

– På Stiften gjør vi også mye. Vi river ned vegger og setter opp nye vegger. Hele kjelleren blir bare lagerlokaler nå. Det kommer inn låsbare skap og hyllereoler, fortsetter han, og forteller at mye av æren for dette har en studentorganisasjon som er inke til å få ting til.

Fekjær selv er godt fornøyd med det som skjer på dette området for tiden.
– I første omgang kk vi 450 000 – 460 000 kroner til oppussing av Alibiet og Stiften, og nå har vi i tillegg fått 260 000 kroner mer for å fortsette på Gimlemoen 24 hvor både Unikum, studentradioen og STA holder til. Jeg mener det er en veldig god satsing for oss da vi vet at det er gamle bygg vi holder til i, og det å få en oppussing på disse kommer godt med, sier hun.

Flere kontorer og nye etasJer

Fakultetet for Helse og Idrett og Handelshøyskolen er de som senest fikk nye lokaler. Nå er kontorplassen sprengt for Kunstfag, HumPed, TekReal og Fellesadministrasjonen. Universitetsstyret har derfor sagt ja til utvide med én etasje på byggene F, G og J.

Disse tre prosjektene vil gi universitetet 2.400 kvadratmeter mer å boltre seg på, og vil åpne muligheten for nye gangbroer mellom de ulike fakultetsbyggene. De nye etasjene vil i hovedsak brukes som kontorlokaler, da det ikke er ønskelig med undervisningsrom med tanke på brannsikkerhet. De tre utvidelsene anslås å koste 20 millioner kroner hver, i tillegg til kjøp av nytt inventar. Det er Statsbygg som står for utbyggingen, mens UiA igjen vil leie lokalene fra Statsbygg.

Det er også mulig at SiA-bygget blir disponibelt for Universitetet, fordi SiA vurderer å flytte sin administrasjon til Spicheren. De tidligere planene om å utvide H-bygget er derimot lagt til side, fordi man i stedet har valgt å leie lokaler i Kunnskapsparken.

Undervisning ved trykkeriet

For bussentustiastene planlegges det nytt busstopp med bedre tilbud. I tillegg kommer det etter hvert ny gang- og sykkelsti.

Et annet prosjekt som er i planleggingsfasen er et nytt auditorium som forhåpentligvis skal stå ferdig til høsten.

– Der hvor det før var trykkeri nede ved Østsia blir det et nytt undervisningsrom. Det er et stort areal, så stort som auditoriet i etasjen over. Kanskje det ikke blir et tradisjonelt auditorium, men muligens et produkt av en litt annen måte å drive læring på. Her har vi trukket inn en større arbeidsgruppe med folk som er gode på pedagogikk og som kan tenke ut hvordan man skal drive morgendagens undervisning, forteller Grimnes.

Grimstadstudentene får dusjer

Ved campus i Grimstad skjer det også ting. Kulturhuset Bluebox er bygd ut i to etasjer og utvidet med 180 kvadratmeter for ulike aktiviteter tilknyttet STA og SiA. Det meste av det nye arealet blir brukt til lagerplass.

Samtidig kommer det to kjempebygg – et testlaboratorium og et bygg med kontorer og diverse forskningslaboratorier knyttet til IKT og mekatronikk.

– I Grimstad gjør vi også noen grep rettet mot studenter. Vi lager garderober med dusj slik at studenter kan sykle å komme rett fra sykkelparkeringen og rett inn i garderoben. Dette skal vi prøve å få til også i Kristiansand, sier Grimnes.

 

Tekst: Christian Aarstad, Matias Smørvik

Foto: Mats S. Høimyr, Matias Smørvik, Tobias Aasgaarden

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.