Torsdag 7. april startet grunnarbeidene for tilbygget til Sigrid Undsets hus (bygg 46) på Campus Gimlemoen.

Bygningen blir utvidet med 650 kvadratmeter mot den store parkeringsplassen ved Hokus Pokus barnehage. Tilbygget er på to etasjer med grunnflate på vel 300 kvadratmeter.

mmm
Illustrasjon: Statsbygg

Fjellknatten som er der i dag forsvinner, og bak det nye til bygget kommer en smal kjørevei fra parkeringsplassen til baksiden av bygget. Det er nødvendig for vedlikehold av blant annet ventilasjonsanlegget.

Det blir utført mindre sprengningsarbeider langs veien fra bygg 46 og opp til trafokiosken som er plassert ved innkjøringen til parkeringsplassen. Årsaken er at det skal legges ned nye kabler, melder Statsbygg. Grunnarbeidet på tomta er ferdig den 29. april, og bygging en av tilbygget er planlagt startet 2. mai.

tilbygg
Tilbygg til Sigrid Undsets hus (Illustrasjon: Narud-Stokke-Wiig arkitekter).

  Tre nye auditorier
– I første etasje blir det to rom av klasseromtype, med plass til henholdsvis 50 og 85 personer. I annen etasje blir det et auditorium med 200 plasser. I tillegg til undervisningslokalene blir det toaletter, tekniske rom og korridorer/foajé med en ekstra inngang, fort eller driftsdirektør Aanon B.W. Grimnes.

Bygget skal være klart til overlevering før jul i år, det vil si i midten av desember, men dato blir ikke fastsatt før kontraktene er klare.

fsvn

Tomta klar til mai
– Grunnarbeidene vil pågå i fem uker, slik at det vil være avsluttet til mai, sier Grimnes.

Knatten som skal sprenges bort er for øvrig som de fleste andre knauser og hauger på Gimlemoen – hullete som en sveitserost med gamle betongbunkerser og andre militære byggverk der det skulle vært fast fjell.

Grimnes konstaterer at det er umulig å si hvor mange kubikkmeter masse som skal sprenges vekk. For lufteluka sentralt i bildet er dyp, og tyder på at bunkeren i fjellknatten kan være stor. Alle de skjulte gamle militære installasjonene på Gimlemoen kompliserer grunnarbeidene når nye (til)bygg skal bygges.

Tekst: UiA, Targeir AttestogSend mail
Illustrasjon: Statsbygg, Narud-Stokke-Wiig arkitekter
Foto: UiA

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.