– Studentorganisasjonen i Agder (STA) stiller seg kritiske til regjeringens økonomiske krisepakke for studentene. Mer gjeld er ikke den riktige veien å gå for landets studenter, sier STS-leder Benedicte Nordlie i en pressemelding.

Regjeringens krisepakke legger til rette for at studenter får utbetalt lån og stipend for mai og juni, sammen med utbetalingen for april. I tillegg kan studenter få et ekstra lån fra lånekassen på 26.000 kroner. STA mener det er positivt at man endelig ser konkrete resultat rettet mot studentene, da dette har vært en glemt gruppe i tidligere krisepakker. Likevel er STA kritisk til den løsningen som legges frem.

– Det inntektsbortfallet studenter opplever som følge av permittering skal man ikke måtte dekke gjennom lån og gjeld, det er helt uhørt at dette er løsningen som gis for våre studenter. Ikke bare kan dette føre til forskjellsbehandling av studentgruppen, men man gir også mer gjeld til en allerede
sårbar gruppe i samfunnet, sier Nordlie.

STA mener at denne forskjellsbehandlingen av studenter som arbeidstakere og øvrige arbeidstakere må korrigeres.

– Dette forslaget må korrigeres slik at også studenter som arbeidstakere får dekket inntektsbortfallet gjennom økonomiske støtteordning og ikke mer lån og gjeld – det er det eneste riktige, avslutter Nordlie.

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.