STA-styret 2020/2021. Foto: STA

Til tross for en litt annerledes valgperiode før sommeren, har Studentorganisasjonen i Agder (STA) nå valgt inn det nye styret som skal sitte studieåret 2020/2021. Vervene trer i kraft 1. juli, men arbeidet begynner for fult den 3. august, og gjengen er klare for et år med utfordringer og nye oppnåelser. Men HVA er STA?  

Derfor er STA relevant for deg 

Den nye lederen, Olea Norset har noen ord å dele her: 

«STA er studentens stemme på UiA – når noe ikke er som det skal, eller kunne vært bedre. Vi er DIN interesseorganisasjon. 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) er alle UiA-studenters interesseorganisasjon. Du er automatisk medlem, og kan ta kontakt med oss uansett sak, stor eller liten. Vi er rundt 13 000 studenter på UiA og STA jobber for å dekke alle felt. Fra forsinket sensur på eksamen, god pedagogisk undervisning, velferdstilbud på UiA, at studiebyen skal være et godt sted å være, støtte tillitsvalgte på alle studier, til individuelle henvendelser. I tillegg organiserer vi rundt 70 studentaktiviteter og linjeforeninger, hvor du kan finne din neste hobby, faglig interesse eller videreutvikle den du har.» 

Det nye styret består av følgende medlemmer, og dette er deres planer: 

Leder, Olea Norset  

Foto: STA

Olea har allerede hatt to år i organisasjonen. Nå trer hun inn som øverste leder og skal ta organisasjonen videre. I tillegg til å sørge for daglig drift, har Olea ansvar for å utvikle velferdspolitikk og holde møter med ledelsen på UiA og kommunen. Hun vil representere STA og er organisasjonens ansikt utad. Derfor vil du nok se henne i flere medier fremover. 

I året som kommer vil én av sakene innen velferd, være å sørge for at det blir et kommunalt studentråd i Grimstad. Det vil samtidig være av høy prioritet at studentrådet i Kristiansand kommer godt i gang. Dette er viktig for å sikre en tydelig studentstemme i studiebyene. 

Nestleder, Linda-Marie Leirpoll  

Foto: STA

Linda er fersk i STA-styret, men har sittet i Studentparlamentet tidligere. Hun er organisasjonens potet. Linda skal bistå både leder og resten av STA-styret, i tillegg til å dekke de politiske områdene: internasjonal politikk og bærekraft- og miljøpolitikk. 

Linda vil det kommende året sørge for et miljøstipend hvor studenter som reiser bærekraftig på utveksling kan få ekstra penger for å ta grønne valg. I tillegg har det lenge vært en viktig sak for STA at de internasjonale studentene høres på lik linje med de norske studentene UiA, dette arbeidet vil fortsette. 

Fagpolitisk ansvarlig, Eline Øverbø Roaldsøy  

Foto: STA

Eline er også en tidligere representant i Studentparlamentet, og skal sørge for at studentstemmen runger innen fagpolitikk. Dette gjelder alt i fra eksamen, mentorordninger, studenter i forskning og gode undervisningsmetoder. 

Dette året skal hun blant annet arbeide for førsteårstiltak på studiene, slik som mentorordning. I tillegg skal hun arbeide for at studenter får en tettere faglig tilknytting til arbeids- og næringsliv gjennom studiene. Hun vil videre jobbe med studenters innspill og påvirkning av forskningen som foregår ved UiA. 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Tina McDougall  

Foto: STA

Tina er fersk innen studentpolitikk, men har studert statsvitenskapelige fag i flere år og hatt praksis innen feltet. Tinas har bredt ansvar. Hun er kontaktpersonen i STA for alle studenttillitsvalgte på de ulike studiene på UiA, og arbeider i tillegg med læringsmiljø, mangfold og likestilling. 

Tina vil spesielt arbeide med tilretteleggingstilbudet på UiA i år. Dette kan være tilrettelegging for å gjennomføre av et studium med lese- og skrivevansker, for eksempel. I tillegg skal hun jobbe med videreutvikling av tillitsvalgtordningen på UiA. Hun vil også legge fokus på at alle nye studenter får en bra og inkluderende studiestart til tross for de litt annerledes omstendighetene i år. 

Kommunikasjonsansvarlig, Anders Magnus Berg  

Foto: STA

Anders har erfaring fra å sitte i studentparlamentet, og i tidligere arbeidsgruppe på vegne av STA. Hans ansvar er å sørge for at STA er synlige på digitale plattformer, som nettside, Facebook og Instagram.  

En stor oppgave i hans stilling dette året er å utforme material til Studentvalget våren 2021, slik at det er synlig på hele UiA. I tillegg skal STA i år fokusere på å utbedre nettsiden stastudent.no med mer engelsk informasjon. 

Slik kontakter du STA 

De sitter lokalisert i bygg 24 på campus Kristiansand, og i 2.etasje på Bluebox i Grimstad. Om de ikke er på kontoret, kan de kontaktes på mail (sta@uia.no) eller Facebook. Det er lav terskel for å ta kontakt, enten med et spørsmål eller med en sak.  

Vi ønsker det nye STA-styret masse lykke til i det oppkommende studieåret med deres arbeid!  

 

Skrevet av: Tobias Klausen og Olea Norset 

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.