Etter mandagens allmøte ble det klart at studentparlamentet ved UiA ikke blir supplert. – Konsekvensen er at fremtidige SP-møter risikerer å ikke bli vedtaksdyktige, sier Kai Steffen Østensen som ønsket et annet utfall.

Flere studentvalgte medlemmer av studentparlamentet har siden sommerferien enten avsluttet sine studier eller flyttet vekk fra Agder. Det betyr at studentdemokratiet befinner seg i en noe prekær situasjon, da mange av de valgte ikke lenger kan stille på møtene.

10 av 13.000 møtte

– Konsekvensen er at fremtidige parlamentsmøter risikerer å ikke bli vedtaksdyktige. Verst er det for enkeltfakulteter som faktisk kan miste hele sin representasjon ved forfall, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

På grunn av den oppståtte situasjonen hadde STA invitert alle studenter ved UiA til et allmøte i Lilletunstova, Kristiansand. Av 13.000 studenter var det 10 med stemmerett som møtte, fire av dem sitter fra før av i STA-styret.

– Vårt ønske var å supplere Studentparlamentet slik at alle fakultetene blir representert i saker som angår alle studenter. Universitet- og høyskoleloven er knalltydelig på at STA ikke har den myndigheten uten støtte fra et allmøte. Derfor inviterte vi samtlige studenter til et allmøte for å få mandat til å gå videre med en supplering for de gjenværende plassene, sier Østensen.

Demokratiske spilleregler


Flere løsninger var oppe til diskusjon, blant annet at man skulle supplere med førstmann til mølla-prinsippet, ved loddtrekning dersom flere ønsket å sitte fra samme fakultet og at STA-styret gjorde suppleringen selv.

Alle vedtakene krevde i henhold til lovteksten et enstemmig allting.

Siden én av de ti oppmøtte stemte nei da kun et forslag gjenstod, blir det ingen supplering. Studenten var i diskusjonsrunden skeptisk til den forestilte suppleringen, da vedkommende mente at en slik løsning brøt med de demokratiske spillereglene.

Nytt urnevalg ble heller ikke sett som hensiktsmessig, da det både er krevende og det skal være nytt urnevalg for perioden 2018 om litt over en måned.

Mangler fem faste

Studentparlamentet må derfor greie seg med de medlemmene de har frem til neste periode som begynner i januar. Der står det igjen 22 av 27 faste representanter og 18 av 27 vararepresentanter. Studentparlamentet må minst være 14 tilstede for å være vedtaksdyktig på et møte.

Disse fakultetene mangler nå representasjon:

  • Handelshøyskolen mangler én fast og fire varamedlemmer.

  • Fakultet for samfunnsvitenskap mangler tre varamedlemmer.

  • Fakultet for humaniora og pedagogikk mangler tre faste og fire varamendlemmer.

  • Fakultet for teknologi og realfag mangler ett varamedlem.

  • Avdeling for lærerutdanning mangler tre varamedlemmer.

  • Fakultetet for kunstfag mangler én fast representant og to varamedlemmer. Deres ene representant er for tiden på utveksling.

  • Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap mangler to varamedlemmer.

Tekst: Matias Smørvik
Foto: Arkiv/Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. Hvor er denne invitasjonen jeg fikk? Vi har ikke sett noe serlig til den i grimstad vertfall. Finner heller ingen event eller noe. Kansje ikke rart kun 10 av 13k møter om ingen ser ivitasjonen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.