Enten fordi du stiller til valg som kandidat eller fordi du er velger som skal bidra til en viktig oppgave.

De siste ukene har Studentorganisasjonen i Agder (STA) jobbet hardt for å hente inn friske og ivrige sjeler som har lyst til å ta over stafettpinnen og fortsette
arbeidet i Studentparlamentet og i fakultetsstyrene. Det er på disse arenaer hvor vi studenter kan være med og påvirke hvordan vårt universitet skal være i årene
fremover.

I løpet av den siste tiden har jeg stått i mange timer både i Vrimlehallen i Kristiansand og i Gata i Grimstad. Jeg har møtt veldig hyggelige studenter og har
snakket med mange fl inke mennesker. Å møte dere er en opplevelse! Jeg har fått muligheten til å observere hvor artig og fargerik studentgruppen her
på universitetet er. Universitetet vårt består av seks fakulteter og en avdeling for lærerutdanning. Vi er fremtidenes økonomer, sykepleiere, robotingeniører,
sosionomer og lærere. Vi har kunstnere og musikere, vi har norske studenter og vi har internasjonale studenter, vi har idrettsutøvere og vitenskapsfolk. Vi er
forskjellige og det er fantastisk.

Vi har alle våre utgangspunkter og perspektiver, og den diversiteten er spennende. Det er som en skattejakt hvor alle man treffer på har verdifulle
meninger og gode innspill. Noen ganger må man bare grave de frem.

studentvalg-2016-nett

Folk suser forbi meg, og jeg skjønner at det er travelt. Hvorfor skal vi ta oss tid til valg, medvirkning og engasjement da? Vi har så mye å gjøre! Pensum skal
leses, oppgaver skal skrives, vi bør stille i forelesninger og samtidig er det fint å opprettholde kontakten med venner. Vi må tjene litt ekstra penger for å holde det hele i gang, når studiestøtta ikke rekker over halvparten av måneden. Hvorfor skal man da ta seg tid til studentpolitikk?

Jeg har noen gode argumenter. For det første vil jeg påstå at tiden du bruker i studentdemokratiske verv er en investering. Man får mye nyttig erfaring og
lærdom man kan ta med seg videre i arbeidslivet. Det er gjennom studentdemokratiet og medbestemmelse man får anledning til å påvirke hverdagen for
seg selv og de rundt deg.

Saker som berører oss studenter kan være alt fra studiekvalitet, faglig innhold og eksamensstress til dagens middag og hvordan du skal ha råd til neste måneds
busskort. Det er vanskelige samtaleemner rundt bordet i kantinen. Vi hiver oss ivrig med inn i debatten og diskutere saker med medstudenter. Men steget videre
til studentpolitikken og de virkningsfulle foraene hvor du faktisk kan gjøre noe med det, er det få som tar.

Hvorfor er det slik? Er vi redde for å stikke oss frem? Er vi redde for å si hva vi mener?

Vi som universitetsstudenter er fl inke mennesker som sitter inne med nyttige innspill og refl ekterte meninger. Jeg vil oppfordre deg til å bruke stemmen din.
Ikke vær han eller henne som lar muligheten gli forbi. Plutselig er det du som stille de spørsmålene som gjør at ting endrer seg og du får muligheten til å sette
kursen for ditt fakultet.

Det er mange måter å engasjere seg på. Vi har studenter i mange ulike råd, styrer og utvalg. Men det er også enkelt å engasjere seg uten å måtte ta på seg en rolle. Bruk stemmeretten under valget. Stem frem din favoritt og gjør din plikt! Vi studenter har en stor innfl ytelse på endringsprosesser om vi tar oss tid
til å medvirke og bry – både gjennom emneevalueringene, men spesielt i studentvalget.

 

Dette skjer:

I måneden som kommer det flere merkedatoer i studentpolitikk, her får du en liten smakebit:
Studentvalget
Bruk stemmeretten under valget. Du kan stemme på Fronter ved å velge riktig rom, nemlig det virtuelle valglokalet for ditt fakultet.
Stemmeperioden er: 17.–28. oktober.
Studiebarometeret
Er en nasjonal studentundersøkelse om kvalitet i utdanning. Den gjennomføres av alle 2. og 5. års studenter i Norge. Undersøkelsen gir oss studenter en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten, både lokalt og nasjonalt Den rulles i gang 11. oktober 2016.

 

Tekst: Claire Hildebrandt (tillitsvalgtansvarlig i STA)
Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.