Språkrådet mener det norske språket er under press til fordel for engelsk i akademia. Viserektor ved UiA, Astrid Birgitte Eggen, ser utfordringene, men er uenig.

Undersøkelser lagt frem av språkrådet viser at engelsk blir mer og mer brukt i akademia. Tallet på masteroppgaver på norsk går ned, mens det samlede studietilbudet på engelsk øker.

Ved UiA er 88 prosent av det som ble publisert i fjor på engelsk, selv om 50 prosent av publikasjonene bare hadde norske forfattere, ifølge viserektor Astrid Birgitte Eggen. Hun legger til at 15 prosent av alle emner ved UiA undervises på engelsk.

SPRÅKRÅDET ER BEKYMRET

Språkrådet ser bekymret på at det stadig blir mer engelsk i norske utdanningsinstitusjoner, og de mener norsk fagspråk er under press.

– NHO sitt kompetansebarometer viser at 9 av 10 som studerer på norske utdanningsinstitusjoner går ut i et arbeidsliv hvor norsk kompetanse er etterspurt. Da er det viktig at studentene får trening i å kommunisere faget sitt på norsk i utdanningsløpet, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Siden 2010 har institusjonene hatt et lovpålagt ansvar for å vedlikeholde og utvikle norsk fagspråk. Språkrådet er opptatt av at høgskolene og universitetene må ta bevisste språkvalg for å sikre kvaliteten i undervisninga. Målet er ikke å unngå engelsk, men å sikre en god balansegang mellom språkene i utdanningssektoren.

– Internasjonalisering er viktig, men en burde få inn mer norsk, sier Wetås.

– VI SKAL UTDANNE VERDENSBORGERE

Viserektor ved UiA, Astrid Birgitte Eggen, er for en internasjonalisering av utdanningen, men hun påpeker samtidig at det er noe utfordringer tilknyttet språkforståelsen.

Astrid Birgitte Eggen, viserektor ved UiA. Foto: Andreas Guthe

– Den kanskje største utfordringen ved dette, er at studentene ikke gjenkjenner språket slik at de ikke får hektet ny kunnskap på det de allerede mestrer og kan, og det er farlig. Da blir det liksom en slags overflatelæring og ikke internasjonalisert kunnskap.

Hun ser likevel nytten av at studentene får mer engelsk inn i undervisningen.

– Jeg er opptatt av at i våre utdanninger og undervisning, skal vi utdanne verdensborgere. Derfor tenker jeg at våre studenter må forholde seg til både det norske og det engelske fagspråket.

Eggen mener noen utdanninger trenger mer engelsk enn andre.

– Balansen må stå i henhold til hva den enkelte utdanningen utdanner for.

Tekst: Andreas Guthe | Foto: Moment Studio, Andreas Guthe

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.