De store aktørene i studentdemokratiet jobber med nytt studenthus i Skippergata. Det har ført til en konflikt mellom UiA og Stiften, der sistnevnte har motsatt seg at deres lokaler må flyttes, i tillegg til en konflikt mellom Stiften og andre linjeforeninger, som har opplevd at de står i veien for dem. Nå kan det se ut som UiA går videre med nytt studenthus, og det uten at Stiften, eller Alibiet flyttes. 

 

Det nye studenthuset vil etter alt å dømme virke i Skippergata 24B, der Sørlandets Kunstmuseum i dag opererer. Det er Cultiva, en stiftelse som ble etablert da Kristiansand kommune solgte sine aksjer i Agder Energi for heller å bruke pengene til å etablere kreative miljøer i byen ved å subsidiere diverse kunst- og kulturprosjekter. Nå har Cultiva ifølge det Unikum erfarer gitt UiA tilbud om å leie SKMU-bygget, til det som beskrives som en oppsiktsvekkende lav pris. Cultiva har også vurdert å tilegne seg de to byggene like ved siden av, Skippergata 22 og 24. Det har vært planlagt at Stiften og den delen av Alibiet som i dag er et festlokale for student- og lineforeninger flyttes dit. Stiften har operert med antakelsen om at nytt studenthus nødvendigvis innebar flytting av Stiften, og mener det er dette UiA har forespeilet. Nå melder UiA at hovedalternativet er å skrote disse planene, og kun gå for det første bygget. Det er altså ikke slik at man går glipp av et nytt studenthus hvis ikke Stiften og Alibiet flyttes.

 

STIFTEN

Stiften er en samling av fire kor og et korps. Som studentforeninger flest er deres primære formål å være en sosial arena. Alibiet er et bygg alle studentforeninger ved UiA har rett til å låne gratis, så lenge de rydder opp og vasker etter seg.

UiA har ifølge det Unikum erfarer tidligere presentert avgjørelsen som økonomisk. Senere har den primære begrunnelsen vært at de ønsker aktivitet på de nye byggene, noe Stiften angivelig kan gi dem. Studentavisen Unikum og Studentorganisasjonen i Agder ville, hvis man hadde gått for disse planene, fortsatt å oppholde seg på Gimlemoen 24, like ved Alibiet- og Stiften-byggene.

Stiftenleder Anna Synnøve Røysland har lansert en underskriftskampanje for å vise at de fleste studenter ikke ønsker dette. I skrivende stund har 492 signert oppropet, men ikke alle er studenter tilknyttet UiA.

Leder Anna Synnøve Røysland sier Stiften stiller seg bak planene om nytt studenthus, men at Stiften ønsker at deres drift fortsetter som normalt i Stiften-bygget. Hun tror de kunne klart seg fint i Skippergata, men at det vil resultere i lite plass for de resterende studentforeningene.

Jeg tror vi kan få til noe bra uansett, men jeg tror ikke det er så bra for resten, sier Røysland til Unikum.

Hun sier de trenger like stor plass som i dag, for eksempel for oppbevaring av instrumenter og liknende. Det kan visst bli vanskelig å få til hvis man i tillegg ønsker plass til andre studentforeninger, også de som ønsker lokaler, men ikke har det.

Vi føler oss som fienden for de andre studentforeningene, og det vil vi jo ikke.

Røysland venter i spenning på prosessens videre utvikling. Hun har vært i samtaler med representanter fra UiA, men synes enda det er uklart hvorfor nytt studenthus innebærer opphørelse av studentaktivitet på Stiften.

Tidligere fikk vi høre at det var økonomiske grunner. Nå virker det som det handler om å skape aktivitet.

Byggene er eid av Statsbygg, og ifølge dokumenter Unikum har fått tilgang på, har det som i dag er Kunnskapsdepartementet leid bygget siden 2002. Økonomi- og campusdirektør ved UiA, Kjetil Hellang, forteller oss at det er UiA som betaler for dem, og gir studentaktivitetene såkalt fristasjon, altså gratis disposisjon av byggene. Avtalen innebærer blant annet at bygget skal brukes til studentaktiviteter. Avtalen opphører 31.12.2022 ifølge kontrakten UiA har sendt oss. Prisene er vi ikke kjent med, da de er sladdet bort av konkurransehensyn.

 

DETTE ER PLANENE

Ingenting er enda satt i stein, og ifølge informasjonen Unikum sitter på, er ledelsens ønske at hva enn som gjøres er i tråd med hva studentene ønsker. Studentorganisasjonen holdt nylig et allmøte der de forskjellige studentforeningene fikk komme med sine innspill. Der ble det blant annet stilt spørsmål om hvorfor ikke det var mulig å sikre de nye byggene uten at aktivitet må opphøre på Stiften.

  Finnes det et aktuelt scenario hvor dere går for studenthuset, uten at dere går for de to nabobyggene? 

–⁠  Ja, det er egentlig hovedscenarioet. Dette var en tilleggssak vi også ønsket å utrede, sier Hellang.

Cultiva har vurdert å kjøpe de to nabobyggene, og det var slik universitetet kom på tanken om å flytte Stiften, da de fant ut at orkesteret Blæsen ble stiftet der. Men det er slett ikke sikkert, som følge av tilbakemeldinger de har fått.

– Men så har vi opplevd at dette var negativt, og at de startet opp en underskriftskampanje for å slippe å bli flytta. Og dermed tenker vi, Okey, da har de ikke så veldig lyst, så da er kanskje ikke det alternativet så aktuelt likevel. Så da er det ikke verre enn at vi kanskje takker høflig nei isteden, sier Hellang.

Skulle de leid de to nabobyggene uten å flytte Stiften, ville dette resultert i et økonomisk regnestykke som man ikke får til å gå opp. Han sier Cultiva fant prosjektet så interessant at de vil betale en del av husleien for UiA, men utover det har UiA, selv om ingenting er satt i stein, vært villige til å betale, slik de allerede gjør for Østsia, Alibiet, Stiften og STA-bygget, inkludert Unikums kontorer. Investerer man ett sted, innebærer det kutt et annet sted.

Det nye studenthuset, alternativt kulturhuset, som det ofte kalles, skal være inspirert av tradisjonsrike norske studentersamfunn som Samfundet i Trondheim. Hvis Østsia legges ned, vil aktiviteten flyttes til en ny scene i Skippergata, som også skal være tilgjengelig for studentene ved kunstfag, og andre kreative studier som kan ha bruk for lokalene. Siden studentsamskipnaden skal disponere bygget, blir det tilgjengelig for alle studenter i Agder. Det er enda usikkert når det fysiske arbeidet påbegynnes eller ferdigstilles.

 

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.