Det får store konsekvenser hvis du som student ikke møter kravene til deg i eksamenstider. Hvis du ikke leverer på tiden stryker du. Hva er konsekvensene for sensorene når de ikke leverer på tiden? Så godt som ingenting. Dette må endres.

Nylig ble det framlagt en rapport fra NOKUT hvor forelesere ytret at de ikke var fornøyd med studentene sin innsats. Svaret fra studentbevegelsen var at forelesere også må være tydelige på hva de forventer av studentene. En av de tydeligste kravene fra mine forelesere har alltid vært å levere arbeid på tiden. Det er et viktig og riktig krav, men når 75 % av sensurene på eksamener jeg tok forrige semester ikke ble levert på tiden blir jeg irritert. Når jeg gjør mitt og leverer på tiden forventer jeg at også sensor leverer på tiden.

Vi må ta en debatt om dagens sensurordning. Et riktig steg ble tatt fra Universitetsstyret sin side når det kom krav om sensurveiledning. Det vil gi studentene større trygghet om at karakterene som blir gitt er rettferdige. Kvaliteten på sensuren er selvfølgelig det aller viktigste, men at den blir levert på tiden er også viktig. Hva er egentlig poenget med en frist hvis den ikke overholdes.

Å bryte sensurfristen er et lovbrudd andre utdanningsinstitusjoner bøtelegger dem som ikke overholder sensurfristen. Et brudd på en frist bør få konsekvenser, men før slike tiltak iverksettes må i det minste universitetet sørge for å ha oversikt over hvor ofte sensurfristen brytes.

Hvis det viser seg at det er mange brudd på sensurfristen bør det utskrives bøter til instituttene på UiA som ikke leverer på tiden. Det har funket andre steder. Da NTNU innførte bøter i 2005 ble sensurfristen brutt på 18 % av eksamenssensurene. I 2007 hadde dette nivået gått drastisk ned til 1,5 %. Dette er et klart tegn på at bøter funker. I tillegg til å få til det resultatet alle ønsker, overholdte sensurfrister, vil også en innføring av bøter sende et klart signal. Når studentene leverer på tiden, må også sensorene gjøre det.

Tekst: Jacob Haugmoen Handegard, representant i Studentparlamentet
Foto: Matias Smørvik

 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.