Denne våren har du mange muligheter til å påvirke studiehverdagen både for deg og dine medstudenter; enten ved å stemme i studentvalget, eller gjennom å stille til valg selv i ulike råd, styrer og utvalg. Unikum har tatt en prat med tre engasjerte personer i studentpolitikken for å høre deres tanker om nettopp dette.

Maiken Køien Andersen

Leder av STA – Hvorfor bør man stemme ved valget?

Foto – Jan Arve Olsen; UiA

– Hvis du ikke er med på å påvirke studentdemokratiet, kan du ikke klage over avgjørelsene som tas ved universitetet. Studentrepresentantene har en tungtveiende stemme i studentparlamentet og fakultetsstyret. Deres oppgave er å fremme studentenes stemme og fortelle hvordan det er å være student på UiA, både hva som er bra og hva som kan bli bedre. Derfor er det viktig å stemme frem gode representanter som du tenker kan representere deg og studentenes interesser i størst mulig grad. Vi vet at studentene ved dette universitetet er med å endre universitetet.

 

 

Hvorfor bør man stille til valg?

– Du blir kjent med mange studenter på tvers av fakultetene/avdelingene, får unik kunnskap og erfaringer, du får si dine meninger om din egen og andres studiehverdag og være der avgjørelsene tas. UiA er et universitet som er veldig opptatt av studentstemmen. Derfor har vi studenter en unik mulighet til å påvirke de faktiske beslutningene og hva som skal prioriteres av universitetet.

 Hva har du fått ut av å engasjere deg?

– Jeg har fått være med å påvirke min og andres studiehverdag til det bedre på UiA. Det er veldig motiverende å se at man kan gjøre en forskjell både i det store og i det små. Jeg er spesielt stolt av å ha fått gjennomført den første karriereuka på UiA. Det var i mitt andre år som engasjert student at jeg med en gruppe studenter startet dette prosjektet. Dette har endt i en større satsning på universitetet på prosjektet som skal se på tverrfaglig kompetanse og skape møteplasser mellom arbeidsmarkedet og studentene. Prosjektet er av, med og for studenter. Det er veldig gøy å tenke på at noen studenter kunne gjøre en så stor forskjell på UiA. Litt engasjement kan gjøre en stor forskjell.

Helene Fredheim

Leder av VT – Hvorfor bør man stille til valg?

Foto – Mattias Neteland; VT

– Man bør stille til valg fordi du faktisk lærer å forholde deg til arbeidslivet! Uansett hva du studerer og hvilket verv du tar i Velferdstinget, så lærer du hvordan offentlige og private organisasjoner og bedrifter jobber. Du lærer hvordan du kan bruke kunnskapen din fra studiet i «den virkelige verden», og når du konkurrerer om en jobb så kan verv som dette være det eneste som skiller deg fra de andre som søker jobben.

Hva har du fått ut av å engasjere deg?

– Jeg har fått lære så utrolig mye og bygget et kjempestort nettverk. Det er en bratt læringskurve, men når du kommer litt inn i det så er det så mye mestring. Når rektor på UiA, konferansier på et arrangement på 100 personer eller styreleder i samskipnaden sier at du er dyktig – det er veldig få opplevelser jeg har hatt som har gjort meg så stolt som de jeg har hatt i Velferdstinget.

Bjørn Undheim Serigstad

Studerer økonomi og administrasjon, 2. året. Fast representant for Handelshøyskolen i Studentparlamentet. Leder for markedsføringsutvalget i Mercurius, linjeforeningen for økonomistudenter ved UiA – Hvorfor bør man stille til valg?

Foto – Smooth Visuals

– Har du noen gang tenkt at en forelesning kunne blitt bedre eller at noe på campus kunne vært forbedret? Da bør du stille til valg. Man skal aldri undervurdere det å ha en stemme(rett) i de arenaer der politikk som direkte angår en selv og andre studenter blir vedtatt. Studentparlamentet kan høres formelt og skummelt ut, men realiteten er at vi er rundt 20 studenter som har det veldig gøy sammen sosialt og som får ha viktige stemmer i saker som direkte angår alle de 14 000 studentene på UiA som vi representerer.

Hva har du fått ut av å engasjere deg?

– Det jeg kommer til å ta med meg videre i livet fra min periode i Studentparlamentet er først og fremst gode vennskap og nettverk, men også verdifulle erfaringer jeg tar med meg ut i arbeidslivet. Blant annet hvordan være fullstendig uenig med andre i en diskusjon, men fortsatt være gode venner etterpå og hvordan danne seg en mening om en sak og argumentere for denne. Til slutt skal man ikke kimse av det vi på Handelshøyskolen kaller god gammeldags CV-pynt.

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.