STA-leder Kai Steffen Østensen bekrefter på sin egen Facebook-side tirsdag kveld at han ønsker seg det høyeste vervet i norsk studentpolitikk. 

Østensen har i tre år vært en del av STA-styret ved UiA. Det første året satt han som tillitsvalgtansvarlig før han de to seneste årene har fungert som leder. På grunn av STAs valgordning kan han ikke stille til ledervervet en tredje gang, men tar altså nå fatt på et enda større verv – leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

– Jeg er veldig motivert for å jobbe videre for studenter. De erfaringene jeg har gjort meg som STA-leder tror jeg kan være verdifulle. Samtidig har jeg jobbet mye med politikk de siste fem årene, og føler meg komfortabel med det å potensielt være leder i NSO. Det jeg har lært meg de siste årene, tror jeg kan løfte organisasjonen, sier Østensen til Unikum.

I sitt kandidatur skriver han at han har fått være med på en politisk reise han simpelthen elsker og at han nå vil jobbe for mindre frafall i høyere utdanning og være premissleverandør for viktige studentsaker, samt hvilke arbeidsplasser Norge trenger i fremtiden.

Tre lange måneder

Hvem som velges avgjøres på landsmøtet til NSO i Tønsberg 20.-22. april. Tidligere er det kjent at Ida Austgulen fra Høgskolen i Bergen stiller til samme verv. Sannsynligvis vil også flere lansere sine kandidaturer i løpet av de neste dagene.

Kai Steffen Østensen, som under høstens stortingsvalg sto på nominasjonslisten til Arbeiderpartiet, sier han ser frem til valgkampen som venter ham.

– Det blir tre lange måneder før det endelig avgjøres. Jeg ser frem til en god valgkamp hvor vi som er kandidater gjør hverandre gode. Det ligger et stort press på det å ønske seg et så stort og betydningsfullt verv, sier han.

Det “politiske spillet”

NSO sine landsmøter har hatt rykte på seg for å ha vært preget av politisk spill, med utstrakt lobbyvirksomhet og sammensvergelser for å oppnå posisjoner. Dette bildet tegnet også studentavisen Universitas i etterkant av fjorårets valgthriller. Østensen tror ikke et slikt scenario blir tilfelle under årets valg.

– Vi har hatt en gjennomgang på valgkulturen under ledermøtene til NSO. Alle er opptatt av det skal være trygt å stille til valg, og at det handler om å finne de beste kandidatene til de ulike vervene. Det “spillet” vi har hørt om  tror jeg vi i mindre grad vil oppleve i år, sier han. 

Han poengterer at han har flere saker han brenner for, men at han har et sterkt ønske om å gjøre avstanden mellom NSO og de lokale studentdemokratiene mindre enn hva tilfellet er i dag.

– Det skjer mye bra i dag, og vi er heldige som har de tillitsvalgte vi har. Om vi kan forankre NSO sine gjennomslag i de lokale organisasjonene, kan vi stå enda sterkere som en studentbevegelse. Der har vi enda litt å gå på. Vi må legge inn støtet for å bygge gode lokale organisasjoner, sier Østensen.

Om Østensen blir valgt, vil han ikke være den første kandidaten fra UiA til å inneha vervet som leder av NSO. Øyvind Berdal satt nemlig som leder i studieåret 2012/13.

Tekst: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.