Kaserneveien sommerdag blå himmel studentboliger

Det har vært en markant prisøkning på Studentskipnaden i Agders studentboliger. Den årlige prisøkningen har tidligere vært på 1-1,5%, men i år ble det annonsert at de skal øke med 3,1% fra 1. august.  

Studenter har reagert på hoppet i pris, i tillegg til en manglede forklaring fra SiA sin side. På sine nettsider begrunner SiA prisøkningen med økte vedlikeholdskostnader.  

Leder for SiA Bolig og studentservice, Heming Bentsen, forteller om bakgrunnen for prisøkningen, og om leietakerne var opplyst om endringene i forkant av ny kontraktsignering. 

– SiA har i henhold til husleieloven anledning til å øke husleien med konsumprisindeksen og vi har prisregulering 1.august hvert år. Det er styret i SiA som fatter beslutning om hvor stor reguleringen skal være. Ofte gjøres dette på styremøte i mai eller juni, og når beslutningen er tatt informerer vi beboere og oppdaterer prislisten vår. De siste årene har prisreguleringen ligget på 1 og 1,5% noe som er godt under konsumprisindeksen. I år så vi derimot behov for å ta et ekstra løft for å møte ekstra kostnader, opplyser Bentsen. 

Blid fyr foran SiA logo
Leder SiA Bolig studentservice, Heming Bentsen. Foto: Privat

Endringene i leieprisen opplyste SiA om i den nye husleiekontrakten for de som allerede leide studentbolig i vårsemesteret. Bentsen fortsetter. 

 SiA har de siste årene brukt store ressurser på renovering og vedlikehold av boligene våre slik at vi har mest mulig fornøyde beboere. I tillegg har vi i år fått en kraftig økning i energikostnader. Hos SiA er energikostnader inkludert i husleien.   

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.