Flere studenter reagerer på begrensede kontaktmuligheter hos SiA Helse, som kun har åpen telefontid en halv time per dag. – Det ser dårlig ut, sier politisk nestleder i Velferdstinget. 

SiA Helse som avdeling i Studentsamskipnaden i Agder, er for studentene et supplement til den offentlige helsetjenesteAvdelingen er samlokalisert med UiA sine tjenester i Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring. Som et av Agders viktigste helsetilbud for studenter, reagerer flere på at begrensede kontaktrommet 

Fikk ikke svar 

Studenter som søker hjelp hos SiA Helse har en halv time til rådighet ved åpningstid per telefon i døgnet, og én time til å benytte drop-in tilbudetSiA Helse tilbyr også timebestilling og en egen chat-funksjon på nettstedet som skal være åpen fra mandag til fredag kl. 09:00-15:00.  

En UIA student Unikum har vært i kontakt med, søkte kontakt gjennom chat-funksjonen under et angstanfall på universitetet. Anfallet skjedde mellom telefon- og drop-in tidene. Studenten fikk aldri svar på chatten. 

– Jeg var alene og måtte la anfallet gå halvveis over, nok til at jeg kunne bevege meg ut av rommet jeg lå på og komme meg hjem, sier studenten som ønsker å være anonym. 

Studenten mener det er for få ansatte og alt for kort vindu for kontakt per telefon. Da hun ikke fikk svar, valgte studenten å bestille en time via nettsiden.  

– Følte meg veldig liten og hjelpeløs akkurat da. 

Har delt dagen inn i faser 

Som et supplement til det offentlige helsevesenet, drives SiA Helse av leder Eli Stålesen sammen med seks terapeuter. Stålesen er først og fremst opptatt av at tiden rundt kontaktvinduet brukes til samtaleterapi med den enkelte student. 

– Du kan si at når man driver en studenthelsetjeneste med 14 000 studenter og vi har seks terapeuter tilgjengelig som jobber som klinikere, da ̊ vi disponere vår tid veldig fornuftig. For at vi skal kunne gi alle studenter et tilbud og for at ingen skal bli avslått så har vi delt inn dagen i forskjellige faser, og vi har i snitt samtaler fra 9 til 16. Når vi har studenter i terapi eller samtale da kan vi ikke ta telefonen, dette er det mye forskning ̊, sier hun.  

Eli Stålesen. Foto: SiA Helse

Stålesen påpeker at alle seks terapeuter har den samme telefontiden, slik at kontaktvinduet tilsvarer tre timers telefontilbud hver dag når man legger sammen de seks halvtimene. Formålet med telefontiden er at studentene skal vite at de under dette tidsrommet med sikkerhet vil nå en terapeut, og mener det er viktig å få frem at SiA Helse sin primære tjeneste er timebestilling. 

– Hvis jeg satt en av de ansatte til å sitte å svare telefonen hver dag, så ville fire til fem samtaler i uken forsvinne. Det er mange samtaler og det ville være litt feil bruk av tiden, sier Stålesen. 

Balanse mellom telefontid og behandlingstid 

Thomas Johnsen er politisk nestleder i Velferdstinget, et organ for alle studenter ved Studentsamskipnaden i Agders sine medlemsinstitusjoner. Velferdstingets oppgave er å jobbe for studentenes velferdsrettigheter. Johnsen reagerer på den omtalte halvtimens telefontid. 

– Det ser ganske dårlig ut. Mange studenter har forelesning mellom elleve og tolv og da kan de ikke ringe. Men når jeg tenker litt over det, om de skal stå klar på telefonen så betyr det at de ikke behandler noen, så det blir en oppveiing mellom de to. Det er en balanse mellom å ha telefontid og behandlingstid, men en halvtime telefontid høres jo veldig rart ut, sier Johnsen. 

Thomas Johnsen. Foto: Unikum

Velferdstinget har ikke mottatt klager ̊ telefontjenesten, men har hørt at studentene synes det er liten tid. Johnsen har da formidlet chat-muligheten. Studenter som vil klage eller stille spørsmål ved noe, kan snakke med Velferdstinget om de ikke ønsker å kontakte avdelingen,  

– Det kan oppleves tryggere å snakke med tillitsvalgte medstudenter enn SiA, sier Johnsen.  

På spørsmål om hva Johnsen tenker om at ikke alle studenter har mulighet til å få time hos SiA helse og synes telefon-kontakt er enklere, kan Johnsen fortelle at det er vanskelig å gjøre en vurdering, og ønsker innspill. 

– Det er tre ting SiA helse må være; lavterskel, forebyggende og behandlende. Og så de seks terapeutene som følger opp timene sine, det er et veldig populært tilbud. Men de har jo bare så mange timer om dagen de kan behandle. Videre har de tilbud om kurs. Det er vanskelig å gjøre en vurdering på hva som treffer best og det er jeg interessert i å høre innspill om fra alle studentene.  

Nestlederen legger vekt på at saken er veldig viktig å bringe lys over. 

– Studentene betaler semesteravgift til SiA og store deler av den går til sånne ting som ikke bringer inn inntekt, som SIA helse. Så det er veldig viktig at tilbudet treffer studentene og gjør studiehverdagen bedre. 

Tidligere UiA-student med positiv opplevelse 

Ieva Marciukaityte gikk til samtaler hos SiA helse og opplevde at det som veldig bra. Hun fikk tidlig rammer for hva hun kunne gjøre og fikk den hjelpen hun trengte for å komme videre.  

– Jeg vet ikke om jeg var rett grensen til å sprekke eller om det var måten jeg ble møtt på. Hvis jeg ikke hadde gått der så tror jeg ikke at jeg hadde fullført studiet. Jeg var veldig deprimert høsten før, sier den tidligere studenten. 

Ieva Marciukaityte. Foto: Privat

Marciukaityte angrer på at hun drøyde så lenge som hun gjorde og ønsker at andre studenter bestiller en time så fort tanken slår en. Selv utsatte hun på grunn av forelesninger, gruppearbeid eller noe annet i studietiden som hun prioriterte.  

– Jeg vet alle sier at man ikke skal være redd for å søke om hjelp, det kan være ubehagelig og skummelt. Men det går bra når man først gjør det, avslutter hun. 

Authors

, , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] I desember i fjor kom det reaksjoner på SiA Helse sine tilbud, som opplevdes begrensende for studentene. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.