Hvert år kan studentorganisasjonene og foreningene søke studentsosiale midler fra Velferdstinget (VT). I år fikk studentaktivitetene til sammen 1,5 millioner kroner.

Det ble innvilget litt under 1,5 million kroner, det utgjør litt over halvparten av det VT har å dele ut for dette semesteret. Leder i VT, Roy Skjæveland, forteller til Unikum at de har totalt 2,8 millioner som blir fordelt på høst- og vårsemesteret.

– Vi har økt noe fra forrige år grunnet de ekstra midlene fra SiA. Vi fikk som kjent 500 000 fra SiA som vi har disponert litt forskjellig. Drøyt 150 000 ekstra gikk rett inn i de studentsosiale midlene. I tillegg fikk vi tilbake 400 000 fra STA fra forrige søknadsrunde, ettersom at de fikk midler fra UiA. Det til sammen gjorde at vi hadde litt mer å dele ut denne gang, forteller han.

Mangelfulle søknader har blitt avslått

Dessverre er ikke alle aktivitetene like fornøyde. Det har kommet inn en del klager som i følge Skjæveland vil bli behandlet av VT.

– Vi innvilget det som var riktig å innvilge. De fleste avslagene som har blitt gjort skyldes mangelfull søknad. Det kan enten være dårlig regnskap, mangel på konkurrerende tilbud eller at de har søkt om ting som VT ikke støtter, forteller Skjæveland.

VT understreker at det er en del mangler i søknadene og at de har startet opp et økonomikurs for alle aktiviteter og foreninger for å gjøre søkeprosessen lettere. Skjæveland forteller at de har tilgjengelig en konsulent som er tilgjengelig for spørsmål i forhold til søkeprosessen, samt at Fordelingsutvalget har dialoger med aktuelle foreninger og aktiviteter.

– Det er trist at vi må avslå for dårlig søknader. Men totalt sett er vi veldig fornøyde med tildelingen, og opplever at aktiviteten og foreningene blir stadig bedre til å søke, utdyper Skjæveland.

Velferdstinget sine søknadstips

Alle studentaktiviteter ved høyskoler, eller universiteter, tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA) kan søke om midler. Her er Organisasjonskonsulent i VT, Lars Martin Bogens beste tips for å skrive en god søknad om midler for din studentaktivitet.

  1. Les retningslinjene grundig før man søker
  2. Forklar hva man søker om, og hvorfor man har behov for det
  3. Skriv heller for mye enn for lite
  4. Lag et ordentlig regnskap og budsjett. Regnskapet bør føres fortløpende i løpet av året, og husk å ta vare på bilag
  5. Husk konkurrerende tilbud for investeringsmidler hvis det man søker om overstiger 3.500.
  6. Start tidlig, og be om hjelp hvis man er i tvil.

Tekst: Mia Wright

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.