Oppdatert 11.desember kl 19:44 Kommunestyret stemte ja til studentboliger på Lund Torv.

Det bygges 250 studentboliger på Lund Torv. 33 stemte for, 20 mot.

Saken oppdateres jevnlig.

Opprinnelig sak publisert 7. desember.

Skyhøyt konfliktnivå på Lund Torv

Siden 2015 har det vært planer om å bygge rundt
eller litt i underkant av 300 studentboliger på Lund Torv. Prosjektet har ført til massive protes-
ter fra naboer som frykter tap av utsikt, synkende boligverdi og fravær av sol på Vabua. Student-
organisasjonen frykter nå at hele prosjektet går i vasken. Torsdag 28. november møtte lokale politikere opp til siste befaring før by- og miljøutvalget skal behandle saken torsdag 5. desember og kommunestyret gjør sitt endelige vedtak 11. desember. Stemningen var intens og fiendtlig.

Studentsamskipnaden i Agder vil bygge 300 stu-
dentboliger til 300 millioner kroner. Det kan se ut som de må nøye seg med 220 ut fra hvilke interesser som vinner frem. I verst tenkelige utfall, fra SiAs side, kan kommunen vedta nok en utsettelse. I så fall kan den statlige bevilgningen på 102 millioner forsvinne og hele prosjektet falle sammen.

Avtroppende SiA-styreleder Jacob Haugmoen Handegard er spent, men optimistisk.

– Jeg er spent på hva de vedtar, hvis de klarer å vedta noe som helst. Jeg håper vi får fylt dette torvet som alle snakker så varmt om, så det kan bli et trivelig sted med muligheter for aktivitet og ikke bare et tomt sted i byen.

Studentorganisasjonen har fryktet at det ikke blir noe bygging i det hele tatt. Handegard deler ikke den frykten.

– Jeg tror man finner et kompromiss, som innebærer at man skalerer ned noe. Så håper jeg jo det er noe folk flest kan leve godt med. Samtidig tenker jeg at dette er en veldig god mulighet for Kristiansand, når vi faktisk har fått bevilget penger fra staten.

Pengene han snakker om er øremerkede midler som vil bli trukket tilbake om de ikke brukes på stu-
dentboliger. Handegard oppfordrer videre politikerne til å holde det de har lovet. Han refererer til Utviklingsplan for Universitetsbyen Kristiansand, vedtatt av både UiA og bystyret hvor punkt 1.1.1. sier at de skal
“Videreutvikle Lund Torv med studentboliger […]”.

– Så nå er det opp til politikerne å følge de planene de har vedtatt.

Terje Søvik Hanssen (til venstre) og Helge Håland (til høyre) bor begge like i nærheten av Lund Torv. De har helt andre ønsker enn SiA og STA.

– Jeg håper at ikke det blir utbygging i det hele tatt. Heller utvikling av torvet, for det kan bli bedre. Grøntareal, benker, sitteplasser, gjerne en fontene som studentene også kan bruke, sier Håland.

Også Søvik Hanssen er misfornøyd med planene.

– Jeg er inneforstått med at det blir en utbygging, men dette er over alle støvleskaft. Når du ser på høyden. Det er så umusikalsk. Dette er ikke menneskevennlig arkitektur.

Ble dyttet av beboere

De fleste beboerne oppførte seg fint, men i frustrasjonens hete var det andre som ikke klarte det. STA-leder Benedicte Nordlie ble dyttet og forsøkt fratatt skiltet sitt. Hun har tidligere blitt trakassert når
hun har gått forbi Lund Torv. I det jeg tok bildet av studentene forsøkte en beboer å sabotere det hele med å blokkere for linsa med en paraply.

– Vi så jo at de fra by og miljøutvalget kom, så vi gikk bort for å vise plakatene våre. Så kommer det to mennesker som hopper foran oss, som prøvde å ta plakatene fra oss og dytte oss overende, forteller STA-leder Benedicte Nordlie.

Mens flere beboere brøt “taleforbudet”, demonstrerte studentene med skilt. I alle fall to beboere anerkjente ikke deres rett til å demonstrere, fordi de “ikke bodde på Lund”.

– Det reagerer vi på. Det er faktisk flere interessenter på Lund Torv og det vi opplever nå er at folk dytter
oss og ikke vil gi oss plass. Det er en dårlig utvikling i debatten. Det er flere som vil bo på Lund Torv.

«Udemokratisk prosess»

Terje Søvik Hanssen er misfornøyd med prosessen og mener beboerne ikke blir lyttet til.

– Vi ble invitert på et informasjonsmøte i [2015] med workshop hvor vi kunne komme med innspill. Ingen av de er tatt med i planene. Det oppleves som forutbestemt og det frustrerer meg. Det er banket gjennom før noen får medvirke. Det hele slår meg som en relativt udemokratisk prosess.

I dag har de brukt heisekraner til å demonstrere bygningenes høyde, det for første gang. Det hadde trolig ikke skjedd hvis ikke det var for Harald Sødal (KrF) som insisterte på dette i forrige utvalgsmøte. Terje søvik Hanssen reagerer på at det virker som by- og miljøutvalget har forsøkt å skjule for politikerene hvor høye bygningene faktisk blir.

– Enhver utbygger må vise hvor høyt noe kommer til å bli så naboene kan protestere. Vi har holdt på i flere år nå og alt vi har fått se er bilde i fugleperspektiv. Det ser jo kult og fint ut, men man må se hvordan det oppleves på bakkenivå. Her skal mennesker bo og da er det viktig med menneskevennlig arkitektur.

Helge Håland tror han kommer til å flytte hvis planen blir vedtatt. Han bor på Agder Allé, på toppen av Vabua.

– Hele området blir skyggelagt og vi ser ingenting; vi mister hele utsikten.

Dette betyr selvfølgelig at de risikerer store tap i boligverdi.

– Hvis du skal selge en bolig, hva er det som betyr noe? Jo, det er jo blant annet utsikten. Og her blir det jo helt svart. Jeg skjønner at man må forvente endringer i omgivelsene, men dette er et overgrep.

Bør forventes

SiA-direktør Pål Harv poengterer at det var en plan om å bygge langs denne veien lenge før SiA kom inn i bildet. Videre understreker han viktigheten av å huske at kommunestyret med overveldende flertall stemte for Utviklingsplan for Universitetsbyen Kristiansand hvor punkt 1.1.1. sa at man skulle bygge studentboliger på Lund Torv. Videre presiserer han at SiA aldri har insistert på hvor høye bygningene skulle være.

Så antall etasjer er ikke en gang et SiA-forslag?

– Nei. Antall etasjer er det kommunen som har utarbeidet på bakgrunn av en skisse vi har laget basert på retningslinjer fra kommunen. Vi er åpne for veldig mye. Det vi først og fremst er opptatt av er at dersom kommunen
skal utvikle Lund Torv, er det i form av studentboliger.

Harv forteller videre at han forstår beboernes frustrasjon, men understreker at det må forventes.

– Alle som bor langs bussmetroaksen må forvente at langs denne aksen vil det skje utvikling. Det er der fortetting skal gjøres, med hensyn til kollektivtrafikk og miljøtilpasning. Det er klart det er kjipt for de som bor der, men sånn vil det alltid være i fortettingssaker.

Avslutningsvis antyder Harv at det kan være lys i enden av tunnellen også for prosjektets argeste motstandere.

– Vi håper det å få studenter i nærområdet kan bryte barrierer mellom studenter og fastboende. De kan være gjennom felles tilbud på Lund Torv som spisesteder, treningssenter eller andre ting. Vi har ambisjoner om et torv vi kan bruke i fellesskap.

Tekst: Vegard Møller

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. Litt latterlig at studentene forsøker å gjøre Lund Torv til en konflikt mellom studenter og lokalbefolkningen. Studenter har alltid vært velkommen på Lund. Mange bor privat. Lund Torv handler om noe helt annet; klima, samferdsel og siste grønne viktige grønne lunge midt i Lund, et område som er godt fortettet allerede. Vi vil ha flere til å kjøre buss. Bussjåfører frykter den farligste busstoppet i byen. Lund Torv burde få være et trafikk-knutepunkt og felles område. Vi vet at trafikken vil øke med flere batteribiler. Lund Torv heter egentlig Rundingen, og byplanleggere har prøvde i 80 år å planlegge trafikken – uten å klare å planlegge trafikken. Nå sementeres alle muligheter med bygging av boligblokker – som like godt kunne være på mange andre ledige tomter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.