Flere studenter har fått bot av busselskapet etter at de ikke har vist god nok legitimasjon under kontroll på bussen, noe som er ekstra ille for studentene.

 

Slapp bot etter klage

Foto: Nettbuss.no

Margareth Alfredsen er en av disse studentene, men hun klaget på boten fordi hun og mange andre mente at det holdt med semesterkort, ettersom det er semesterkortet som er gyldighetsbeviset. På busstasjonen fikk hun beskjed om at hun ville få boten i posten om klagen ble avvist, hvis ikke slapp hun å betale.
–       De jeg snakket med på busstasjonen sa at det ikke var de som avgjøre den saken. Så hvis jeg måtte betale fikk jeg bot i posten. Og det har jeg ikke fått.

Hun slapp å betale boten, men har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor hun slapp. Det virker logisk at Margareth fikk medhold i klagen sin fordi hun hadde vist semesterkortet sitt.

 

Ikke lovpålagt med studentbevis

I § 20. Studentbevis og semesterkort under loven om studentskipnader står det følgende:  Studentbeviset skal ha en slik form at det kan benyttes som legitimasjon i studiesammenheng og der studentmoderasjon ytes. Studentbevis er bare gyldig sammen med semesterkort. Semesterkort utstedes snarest mulig etter at semesteravgift er betalt.

Det loven sier om denne saken er at studentbevis må være utformet slik at det kan brukes som legitimasjon når studentmoderasjoner ytes. Videre er dette beviset kun gyldig i bruk sammen med semesterkort. Det står altså ingenting i loven om at studentbeviset brukes for å oppnå studentmoderasjon. Siden man må vise vanlig legitimasjon når man skal få studentbeviset er det derfor logisk at vanlig legitimasjon i form av bankkort eller førerkort sammen med semesterkort vil være gyldig studentidentifikasjon.

 

Falske semesterkort

Det er kritikkverdig at studenter da får bot når de ikke kan stille med studentbevis, men i stedet bruker annen legitimasjon sammen med semesterkort. Det er usikkert om loven åpner for at det er opp til hver enkel institusjon om de ikke godtar fravær av studentbevis, men det virker rart å kjøre en slik praksis. Selv sier busselskapet at de krever å se studentbevis fordi de har opplevd mange tilfeller hvor folk har forfalsket semesterkortet, noe som gjør studentbeviskravet mye mer forståelig. Jeg synes fortsatt at busselskapet bør finne bedre måter å unngå svindel på, spesielt ettersom det kan koste studenter som ikke gjør noe galt mye penger. I tillegg virker det rart at studentene kan pålegges å vise legitimasjon ved kontroll fordi studentbevis skal vises når studentmoderasjon ytes, altså når de kjøper busskort og ikke hver gang det brukes.

 

Tekst: Joakim Sellevoll – joakim.sellevoll@unikumnett.no

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.