Studenter foran hovedinngangen til Universitetet i Agder

Studenter har en lenger arbeidsuke enn en vanlig norsk heltidsarbeider. I hvert fall om en skal tro data fra studiebarometeret. 

 

Studiebarometeret er en studentundersøkelse som har kommet frem til at heltidsstudenter i snitt bruker 34 timer på studiene per uke. I tillegg bruker de nesten åtte timer i uken på lønnet arbeid. Det vil si totalt 42 arbeidstimer i uken om tallene stemmer. En vanlig norsk arbeidsuke ligger på mellom 37,5 til 40 timer i uken.  

Koronaen har i stor grad vært med å prege studenthverdagen. Tall fra undersøkelser viser at flere søkere seg til studentlivet og flere velger å studere på nett.  

 

Koronaen bidro til studentvekst 

Søkere til høyere utdanning økte med 13% i 2020. Koronaens virkning på arbeidsmarkedet og utenlandsreiser har trolig spilt en rolle her, ifølge Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Samtidig økte antall registrerte studenter med 4% sammenlignet med fjoråret 2019. Per 2020 var det 273 000 registrerte studenter i høyere utdanning i Norge.  

 

Flere studerer over nett 

Det har vært en markant økning av studenter registrert på desentraliserte og nettbaserte studietilbud i 2020 sammenlignet med året før. Antall studenter på nettstudier økte med hele 25% viser tall fra DIKU.  

 

Rekordmange doktorgrader 

I 2020 ble det avlagt 1634 doktorgrader ved norske universitet. Dette er ny rekord, og slår fjoråret som var det tidligere rekordåret på antall avlagte doktorgrader. I underkant av halvparten av doktorgradene ble avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap, viser tall fra DIKU.  

 

Flest kvinnelige studenter 

Tall fra Database for høyere utdanning (DBH) viser at det per 2020 er det registrert 13690 studenter tilknyttet Universitetet i Agder ca. 58% av disse er kvinner. Ved NLA avdeling Kristiansand er det registrert 255 studenter. Ca. 59% av disse er kvinner. Og ved Ansgar høyskolen er det registrert 366 studenter. Omtrent 60% av disse er kvinner. Gjennomsnittet for registrerte studenter i Norge viser at 60% av studentene er kvinner. For UiA sin del er det lærerutdanning, sykepleierutdanning og handelshøyskolen som trekker flest studenter. Ved NLA er interkulturelle studier størst, etterfulgt av journalistikk og kommunikasjonsutdanning, og deretter utdanning innen teologi, religion og filosofi. 

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.