Torsdag kan 49 ansatte på universitetet i Agder bli tatt ut i streik. Det kan igjen få betydning for enkelte studenter som skal avlegge eksamen.

Unio som organiserer et betydelig antall av de vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge, har valgt seg ut UiA som et av studiestedene hvor medlemmer blir tatt ut i det første streikeuttaket. I første rekke er det 49 UiA-ansatte som skal ut i streik, hvor det både står vitenskapelige og administrativt ansatte på listen.

Jobber med oversikt

– Hvis det blir streik, noe som ikke er avgjort enda, kan enkelte studenter ende opp med å bli berørt. Vi kommer til å legge ut informasjon på våre nettsider i løpet av dagen og jobber med å få god oversikt over situasjonen og mulige konsekvenser, sier studiedirektør Greta Hilding ved UiA.

Det er spesielt studenter som skal avlegge muntlig eksamen som står i fare for å få eksamen utsatt.

– Dersom faglærer blir tatt ut i streik blir det vanskelig å avholde muntlig eksamen. I noen tilfeller hvor eksamensoppgaver ikke er levert av faglærer kan også tilfeller av skriftlig eksamen bli utsatt. Dette blir selvsagt veldig hypotetisk på nåværende tidspunkt, sier Hilding.

En kan også oppleve forsinket sensur dersom en eventuell streik skulle bli langvarig. Likevel blir det poengtert av universitetet at de aller fleste eksamener vil gå som normalt.

– Forbered dere normalt

– For de aller fleste studentene vil skriftlig skoleeksamener gå som planlagt. Alle hjemmeeksamener og de fleste muntlige eksamener. Det er et fåtall av studenter som blir berørt, sier assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen.

Hun ber studenter forberede seg normalt, selv om faglæreren deres er tatt ut i streik.

– Om du hører rykter og ender opp med å la være å møte til berammet eksamen, kan du potensielt miste eksamen, sier hun.

Vil ramme arbeidsgiver

Unio tar ut 1100 statsansatte medlemmer i streik på landsbasis dersom partene ikke har kommet til enighet i lønnsoppgjøret innen torsdag.

– Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik. Men vi kan dessverre ikke unngå at befolkningen vil rammes. Det kan for eksempel bety at studenter ikke får avlagt eksamen, at det blir forsinkelse i opptak til universitet og høgskoler, eller at noen må være enda tidligere ute for å sikre seg pass til sommerferien, sier leder for konfliktutvalget i Unio Stat, Kjetil Rekdal i en pressemelding.

Tekst: Matias Smørvik

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.