smilende jente sitter i en grønn sofa

SAIH står for Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og ble etablert 18. november i 1961. De jobber for at alle skal ha tilgang til akademisk frihet og god utdanning. 

Gjennom god utdanning skal unge mennesker få redskap til å tenke selvstendig og kritisk. Slik muliggjør vi en rikere samfunnsdebatt, og skaper et mer rettferdig og inkluderende samfunn. I forbindelse med denne artikkelen har Hector Ulloa svart på noen spørsmål knyttet til SAIH, og Ingvild Bekkeseth og Netsai Marova har stilt opp på intervju. Hector Ulloa er leder av SAIH og hovedkvarteret deres er i Oslo. Ingvild Bekkeseth er leder for lokallaget her i Kristiansand og har vært aktiv innen SAIH fra rundt 2019. Netsai Marova kommer fra Zimbabwe og kom hit til UiA gjennom Students at Risk programmet som SAIH har initiert.  

Alle tre har ulike historier når det kommer til hvordan de ble kjent med SAIH. For Bekkeseth sin del oppdaget hun SAIH først via fadderne sine da hun begynte på UiA i 2019, da fadderne var aktivister i SAIH. Hun ble også introdusert til SAIH gjennom et foredrag som de hadde i løpet av oppstartseminaret. Da kom hun som var presidenten i SAIH, som de kaller det på nasjonalt nivå. Hun kom for å fortelle litt om SAIH og organisasjonen.  

 

Saken fortsetter under bildet.

ung jente sitter i en grønn sofa og smiler til kamera
Ingvild Bekkeseth i SAIH. Foto: Tobias Jacobsen

 

Ulloa begynte som en aktivist på SAIH-Bergen da han studerte til mastergraden sin i 2018. Han møtte folk fra lokallaget på studenttorget i begynnelsen av semesteret og bestemte seg for at han skulle bli med, siden det SAIH jobber for er veldig likt det han gjorde som studentaktivist i Honduras.  

Marova forteller at når hun var i Zimbabwe var hun en del av den nasjonale student unionen, som er student unionen som representerer studenter i alle institusjonene i Zimbabwe. Det var flere samarbeids prosjekter mellom student unionen og SAIH Norge, og de har alltid vært veldig støttende ovenfor deres programmer i Zimbabwe.   

Som leder for SAIH Kristiansand har Bekkeseth diverse oppgaver. Først og fremst er det å lede gruppen, lede møter og være den personen som folk kan henvende seg til både fra sentralt og i lokallaget. Hun prøver å holde en oversikt over hva alle i styret skal gjøre og prøver å delegere litt oppgaver. Bekkeseth leder møter, tar ansvar for ting som skal bli gjort og drar på møter med SAIH sentralt.  

 

Kommende arrangementer i SAIH Kristiansand; 

25-29. Oktober – Høstkampanjen 

  • Filmvisning, en dokumentar (mandag) 
  • Spørsmål ang. Temaet, quiz på Østsia (torsdag) 
  • Stand i Vrimlehallen 

Alle er velkomne på arrangementene! 

 

Gjennom å være leder i SAIH Kristiansand har Bekkeseth lært mye   

– Jeg føler jeg har lært mye mer om å generelt være aktiv i SAIH, jeg har vært aktiv siden 2019. Gjennom å være aktiv i SAIH har jeg lært mye om hva som skjer rundt om i verden og hvor stort problem det er med tilgang på studie, tilgang på utdanning på verdensbasis, man har ikke nødvendigvis hørt så mye om alle de problemene vi blir presentert for gjennom SAIH. Det som spesielt engasjerer meg, er Students at Risk programmet som SAIH var med å starte opp. Det kommer studenter fra forskjellige land rundt om i verden, som er i risiko fordi de kjemper for menneskerettigheter. Så derfor har vi for eksempel på UiA fått flere studenter i år, som har fått kommet til Norge for å fullføre utdanningen sin her fordi de ikke har mulighet til å gjøre det i hjemlandet sitt, da de kanskje står i risiko for å bli fengslet.

Ulloa kom til Norge i 2018 gjennom StAR ordningen og sier her litt om hva ordningen er og hvordan SAIH bidro til ordningen 

– Students at Risk (StAR) er en ordning som gir studentaktivister, som har vært utsatt for forfølgelse, trusler eller utvisning fra deres utdanningsistutisjoner på grunn av deres aktivisme for menneskerettigheter og demokrati, en sjanse til å fullføre utdanningen deres i andre land. Ideen kommer fra SAIH. Sammen med NSO (pluss mange universiteter og andre organisasjoner) begynte SAIH i 2011 å påvirke politikerne for å etablere ordningen. StAR ble etablert i 2014 og til dagens dato har ca. 60 studentaktivister kommet til Norge for å fullføre studiene sine. Jeg kom til Norge i 2018 gjennom StAR. 

 

Saken fortsetter under bildet.

jente foran global lounge kilt
Foto: Tobias Jacobsen

 

Når startet SAIHs lokallag opp? 

– 1980 

Hvor holder SAIH Kristiansand til? 

– UiA – Global Lounge (oftest), eller UIA – Alibiet 

Når møtes dere? 

– Hver mandag, kl. 17:00 

Hvor mange aktivister er dere i SAIH Kristiansand? 

– Ingen offisiell aktiviststastikk, men ca. 20 aktive aktivister per nå, dette kan variere. 

 

Marova som kom til UiA gjennom Students at Risk programmet og er selv aktiv i SAIH Kristiansand og har allerede vært på flere av deres møter. Hun forteller at i hennes egen personlige erfaring har hun fått mye igjen fra Students at Risk programmet.  

– Når jeg var i Zimbabwe, kunne jeg ikke fortsette mine studier på grunn av forfølgelse, dette var fordi jeg talte for en forandring. Mesteparten av tiden jeg ikke var i fengsel, var jeg i rettsaker, de var veldig frustrerende da mye av tiden gikk på å vente. Dette gjorde slik at jeg ikke fikk tid til studiene. Det mest frustrerende var å bli hindret fra å snakke for meg selv og andre folk i hjemlandet mitt. Når jeg fikk denne muligheten til å utvikle mine studier gjennom Students at Risk programmet, så hjelper det meg å utvikle mine studier, få kunnskapen og muligheten til å utvikle mitt hjemland (oversatt fra engelsk til norsk). 

Når det kommer til spørsmålet om hvilke menneskerettigheter som er viktigst, spesielt når det kommer til studenter svarer Marova;  

– Generelt vil jeg si at studentrettigheter er det samme som menneskerettigheter, så alle menneskerettigheter er viktige for studenter. Men mer spesifikt akademisk frihet. I Afrika så er det ingen akademisk frihet, det er ingen frihet til å demonstrere som studenter. Jeg tror at studenter må få akademisk frihet, mulighet til å utvikle og lære fra et universitet av eget valg. Dette burde bli gitt av myndighetene fordi det er vår rett som studenter (oversatt fra engelsk til norsk). 

Når det kommer til studentrettigheter så er det i år noe nytt kalt Students Right festival, der de har en uke med en kampanje angående noe som på en måte er relevant for studenter. Bekkeseth forteller at det er noe nytt de har begynt med og at de skal ha dette i 5 år. SAIH Kristiansand har kampanjer hvert semester og i år er det en kampanje som er ganske aktuell, den handler om moderne bruk av medier og tilgang på informasjon. Denne kampanjen er fra 25-29. oktober og alle er velkomne til å være med på hva enn de vil.  

Når det kommer til spørsmålet om veien videre for SAIH og deres viktigste arbeid fremover har Ulloa ett svar;  

– Å styrke beskyttelses mekanismer for studentaktivister globalt (som StAR) og dokumentere brudd på studentrettigheter. Vi ser at verden går i en mer autoritær retning og studenter fortsetter å være i frontlinjen for demokrati og menneskerettigheter. Derfor trenger de støtte. Et viktig steg for dette, er at studentaktivister må anerkjennes som menneskerettighetsforsvarere.

 

Bli en del av SAIH?

Om du har lyst til å bli en del av SAIH Kristiansand kan du finne dem på facebook; SAIH Kristiansand. Der kan man alltid sende en melding om det er noe en lurer på. Bekkeseth forklarer videre at de også har en lukket facebook gruppe som det ligger link til i en post på SAIH Kristiansands facebook side. Den heter SAIH Kristiansand activist, man kan spørre om å få bli medlem der. Man får oppdateringer på alt som skjer i lokallaget. 

Ellers så kan man møte opp hvis man ser et event på facebook, eller hvis man bare er interessert så er det mandager kl. 17:00 i Global Lounge på UiA. 

Det er aldri for sent å bli aktiv i lokallaget!  

 

Forfatter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.