Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 1 milliard kroner i 2019. Dette er en pott utbyggere kan søke penger fra ved bygging av nye studentboliger.  

– Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

I Kunnskapsdepartementets tilsvarende proposisjon justeres samtidig bevilgningen til tilskudd til nye studentboliger opp med 370 millioner kroner, som følge av nye anslag. 

– Vi utbetaler dermed over 730 millioner kroner i tilskudd til nye studentboliger i år. I tillegg dobles lånerammen, og det betyr at flere studenter får tilgang til et rimelig og forutsigbart boligtilbud raskere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Husbanken hadde opprinnelig en låneramme på 16 milliarder kroner i 2019. Lånerammen går til å dekke startlån til kommunene – som de låner videre til vanskeligstilte på boligmarkedet – og grunnlån til studentboliger, utleieboliger og ordinære boligprosjekter med gode kvaliteter. Husbanken gir også lån til barnehager. 2 milliarder av rammen går til studentboliger i 2019. 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.