Engasjer deg dagen (ED) arrangeres for 2. gang av UiA Karriere på både campus Kristiansand og Grimstad, onsdag 29. januar 2020. Årets dag satser større enn tidligere, og har satt ned et eget utvalg som vil arbeide med arrangementet. Utvalget skal arbeide med problemstillingen “Hvordan engasjere studenter under studietiden”, og er et samskapingsprosjekt mellom UiA, SiA, STA, VT og studentaktivitetene.

ED-2020 vil bestå av et mangfold av studentaktiviter på UiA, gjennom standtorg, foredrag og workshops av studentene selv. Nytt av året er utvidelsen til at studentstillinger også skal fremmes. Blant annet skal rektoratet stå på stand for å fronte verv og stillinger på universitetet.   

Jakob Mæland, prosjektleder Kristiansand sier:  

Vi ser viktigheten av at studenter engasjerer seg på universitetet. Det gir en annen kompetanse enn bare fagkunnskaper, og er etterspurt av mange arbeidsgivere. I ED-utvalget vil vi derfor arbeide med å synliggjøre alle typer engasjement , både frivillighet, verv og stillinger. Samtidig oppfordrer vi alle studenter til bruke ED-dagen til å utforske mulighetene ved UiA.  

Dette sier prosjektleder for Grimstad, Yngvild Furunes:  

Vi er mange aktører som jobber for at studenter skal ha det bra, og derfor har vi dannet ED-utvalget. Sammen ønsker vi å øke studentengasjement slik at studenter kan få erfaring og sosialt nettverk under studietiden. 

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.