Gjøres klart til nye studentboliger på Lund Torv 

I disse dager er rivningen og klargjøringen til 371 hybler på Lund Torv godt i gang. Utbyggingen har fått navnet LundSiA, og er forventet å stå ferdig til studiestart 2025. 

Området er gjerdet inn, og Lundskråga Pub og den rosa iskiosken ved Spar og lyskrysset på Lund er historie. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sitt nyeste prosjekt skal øke dekningsgraden av studentboliger i Kristiansand. Veidekke Entreprenør (VD) og SiA har inngått en kontrakt i å bygge og ferdigstille prosjektet til en halv milliard kroner. Tidligere i år tildelte regjeringen 154 millioner kroner til prosjektet, resten finansieres med lån i husbanken. 

Når det står ferdig, skal de nye boligene være fordelt på to blokker på seks etasjer, med butikker, treningssenter og kafé på gateplan, og hybler i høyden. Det vil bli mye støy de neste månedene, med rivning, sprengningsarbeid og boring. 

Fremdriftsplan: 

  • September – Oktober 23: Oppstart rivning og klargjøring av byggetomt. 
  • Oktober – Mars 24: Oppstart grunn- og fundamenteringsarbeider, betong- og sprengningsarbeider. 
  • Mars – November 24: Massivtre og fasadearbeider. 
  • November – Juni 25: Innredningsarbeider og utomhusarbeider. 
Foto: Vilde Hagen Svanberg

  

1 av 3 studenter har psykiske helseplager 

Ifølge SHoT-undersøkelsen for 2023, som offisielt kalles en tilleggsundersøkelse, har en av tre studenter symptomene som oppfyller kravene for en psykisk lidelse. 

Både kvinner og menn oppgir å ha opplevd å ha en psykisk lidelse i løpet av de siste tretti dagene.  

Blant psykiske lidelser som rammer studenter er en alvorlig depressiv periode og generell angstlidelse vanligst.  

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Elise Waagen, sier til Unikum at det er «alvorlig» at så mange som en av tre studenter rapporterer at de sliter med en psykisk lidelse.  

– Denne utviklingen må snus. Derfor er jeg glad for at AP/SP-regjeringen har levert en opptrappingsplan for psykisk helse, og skal bruke tre milliarder kroner på feltet fremover. 

Waagen sier at det skal blant annet sikre lavterskeltilbud nær der man bor, hvor man kan få hjelp uten henvisning. 

Foto: Arbeiderpartiet

Authors

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.