Studenter oppfordres til å dusje mindre

Personer som allerede opererer på marginale budsjetter, rammes særlig av de høye strømprisene. Blant dem er studenter fra UiA. I en sak fra NRK Sørlandet kommer det frem at flere studenter velger å dusje på treningssenter for å spare strøm.

I et studenthjem i Oslo oppfordres beboerne til å dusje mindre, skriver VG. På en beskjed hengt opp i studenthjemmet står det at ti minutter med daglig dusjing koster 135.000 kroner i måneden for stiftelsen som eier og drifter studenthjemmet.

Kraftprisen på strøm har økt det siste året. Det høye prisnivået på strøm i år henger sammen med flere faktorer, skriver regjeringen. Værforholdene styrer produksjon av fornybar energi, blant annet gjennom vindkraft og vannkraft. Da Norge er koblet på det Europeiske strømmarkedet deler vi de utfordringer som finnes her knyttet opp mot værforholdene. Videre er tilgangen på gass mindre enn tidligere, samtidig som at det grønne skiftet har satt avgifter og kvoter på fossil energi. Noe som i tur driver kraftprisene opp.

De økte prisene påvirker hele samfunnet, og reaksjonene har kommet. Facebook gruppen Vi som krever billigere strøm har i skrivende stund 378 000 medlemmer.

 

 

Dobling i kraftpris sammenlignet med de siste fem årene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Det er over dobbelt så høy pris sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene, skriver SSB.

BILDE: SSB. Den grønne delen av grafen viser til en kraftpris på 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Her har økningen vært sterk sett i lys av de tidligere årene.

Særlig sterk har prisveksten vært sammenlignet med samme periode i fjor, da lå kraftprisen nede på 14,4 øre/kWh i 3. kvartal.

 

 

Tips for en lavere strømregning

For dem som har en spotprisavtale finnes det ulike løsninger for å redusere utgiftene tilknyttet strømforbruk. Tek.nohar listet opp fire tips som kan være nyttige:

  • Om mulig, senk strømforbruket eller utsett strømkrevende jobber når prisene er som høyest.
  • Om mulig, bruk strøm sent på kvelden, om nettene og i andre perioder med lavere priser.
  • Vurder å bruke strøm til oppvarming om natten. Bruk automatiserte løsninger for dette – det trenger hverken være dyrt eller komplisert.
  • Sjekk om det finnes andre smarte løsninger som enkelt kan brukes i din bolig og passer dine enheter.

 

 

Endrer praksisen for toppidrettsstatus etter unikum sak

I november skrev Unikum om Amazon Grimstad (1.div) spillerne Vårin Kristina Vik (19) og Ingrid Bergland (24), som fikk avslag fra UiA på søknaden som toppidrettsutøver. Begrunnelsen var at førstedivisjon i fotball for kvinner ikke anses som toppidrett. På den andre siden finnes det mannlige idrettsstudenter som spiller i OBOS ligaen, som anses som 1.divisjon for menn. De får innvilget toppidrettsutøverstatus.

I etterkant av saken har ledelsen på UiA varslet at det vil bli tatt grep.

– vi vil be Olympiatoppen gå gjennom sin definisjon av toppidrettsutøver med mål om å fjerne forskjellsbehandlingen mellom kjønn. I tillegg – inntil de har ordnet opp i det – kommer UiA til å tilrettelegge slik at dem som blir rammet får samme tilrettelegging som de andre, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen til Fædrelandsvennen.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.