gulvperspektiv av en stor sal på universitetet med studenter som går og sitter

En samling av månedens nyheter fra Unikums magasin.

UiA vant i retten mot student 

En enkeltstudent skal ha havnet i konflikt med noen av sine medstudenter. Konflikten ble tatt videre til høyere instanser på UiA og eskalerte derifra.  

Det endte til slutt med at studenten ble bortvist fra UiA. Studenten tok bortvisningen til retten. 

Studenten skal ha sendt eposter til ansatte på UiA. E-postene inneholdt utsagn, som retten synes fremstår som aggressive, nedlatende og til dels truende, skriver NRK 

Rettssaken endte med at Agder tingrett slo fast at bortvisningsvedtaket var fullt lovlig, opplyser NRK 

 

 

Studentpolitiker fra UiA blir rådgiver for Helse- og omsorgsministeren 

Tidligere leder for studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen har fått ny jobb som rådgiver for den nye Helse- og omsorgsministeren Ingvil Kjerkhol (Ap).  

Østensen kom med nyheten på sin Facebook side der han skrev det følgende; 

 «Jeg starter imorgen i ny jobb som politisk rådgiver for Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Det er skikkelig stas og jeg gleder meg til å jobbe med den dyktige dama og gjengen rundt henne. Det blir også veldig spennende og skulle jobbe med regjeringens helsepolitikk! Det er helse i alt vi gjør – så jeg ser frem til lange, innholdsrike og viktige dager med folk og politikk. » 

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester og ledes av Ingvild Kjerkhol fra Arbeiderpartiet. Som politisk rådgiver skal Kai Steffen jobbe tett med statsråden, skriver Arbeiderpartiet på sin nettside 

 

 

Hva betyr den nye regjeringen for studentene? 

Regjeringen ved Ap og Sp presenterte i oktober Hurdalsplattformen. Dette dokumentet danner grunnlaget for den nye regjeringens politikk i årene fremover. Her er litt om hva det betyr for studentene.  

Hurdalsplattformen kommer det frem at regjeringa vil «styrke studentvelferd for lik rett til utdanning» ved å; 

  • Innføre 12 månaders studiestøtte for heiltidsstudentar med barn under 16 år. 
  • Styrkje det psykiske helsetilbodet for studentar i regi av kommunane og samskipnadene. 
  • Trappe opp studentbustadbygginga med mål om 3000 bygde bustader i året. 
  • Gjennomgå studiefinansieringa med mål om å leggje betre til rette for både heiltids- og deltidsstudentar, og sikre at reisestipendet varetar lik rett til utdanning over heile landet. 

Det kommer også frem av Hurdalsplattformen at regjeringen vil satse på følgende områder;  

  • Forsking og utdanning for heile landet 
  • Ei storsatsing på utdanning i heile landet 
  • Styrkje høgare yrkesfagleg utdanning 

 

 

Regjeringen vil fjerne firerkravet i matematikk 

Den nye regjeringens politikk ved Hurdalsplattformen, opplyser at de ønsker å erstatte inntakskravet om fire i matematikk med mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen. 

Per dags dato må du enten ha stå karakter i r- eller s-matte, eller minst karakter fire i p-matte fra videregående, for å kunne søke deg til lærerutdanningen. Dette ønsker regjeringen nå å endre på, til fordel for mer «treffsikre opptakskrav». 

En av dem som er positive til endringen er Steffen Handal, leder i utdanningsforbundet. 

– Vi vet at firerkravet i matematikk har stoppet godt kvalifiserte studenter fra å ta lærerutdanningen. I sommer leste vi om Aurora Hannord Liberg som ville bli lærer, hadde nesten fem i snitt fra videregående, men som ikke kunne det fordi hun ikke hadde minst fire i matte. Slike tilfeller er det mange av, og det vil kunne hjelpe betydelig på rekrutteringen med mer målrettede opptakskrav som ikke handler om enkeltfag. 

Det forteller Handal i en artikkel på utdannigsforbundets sider. Tidligere Kunnskapsminister Guri Melby (venstre), stiller seg negativt til endringene i en artikkel fra VG 

– Å redusere kompetansekravene for lærere vil bidra til å redusere satsingen på systematisk videreutdanning og kompetanseutvikling, sier hun. 

Forfatter

, , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.