Studenter får tilrettelagt strømstipend

Studenter som oppfyller gitte kriterier, får nå strømstipend fra Lånekassen. Kriteriene er at studenten er borteboer, betaler for strøm i tillegg til husleie i perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022 og mottar lån/stipend i samme periode.

Ordningen blir utbetalt en gang, kommer i tillegg til ordinær strømstøtte og den er universell. Det betyr at du får stipendet uansett hvor mye du betaler i strøm, og uansett hvor mye du tjener. Du kan også søke om stipend hvis du deler strømregninga med andre. Så lenge du betaler en del av strømregninga kan du søke.

 

Lærerstudenter blir tilbydd ulønnet arbeid av UiA

Lektorstudenter, på 4. året ved UiA, er nå i praksis. I den pågående koronasituasjonen har Universitetet utarbeidet et tiltak med de lokale skolene for å kompensere for mye sykefravær.  Avtalen går ut på at UiA stiller med lektorstudenter til vikartimer ved behov, men da ubetalt. Praksis er som standard utført ubetalt, og inngår i studieløpet, men disse vikartimene hadde blitt ekstraarbeid, som UiA også forventer at studentene skal gjøre gratis.

En student har skrevet om hva de tenker om saken til oss:

«Vi er veldig innstilt på å jobbe som vikarer for skoler med fraværsutfordringer om det hadde vært betalt. Vi føler vi er i en skvis, der vi vil gjøre en dugnad for skolene, men samtidig er vi nødt til å ivareta andre deltidsjobber og tid til studier.»

Utdanningsforbundet har blitt koblet på i saken og studentene har fått klar anbefaling om at det ikke er noe de trenger å ta seriøst eller vurdere, så lenge det er snakk om ulønnet arbeid.

UiA og Utdanningsforbundet har hatt dialog, men UiA holder fortsatt på tiltaket om ulønnet vikararbeid.

Utlysning av valg til Studentparlamentet og fakultetsstyrene/avdelingsstyre

Studentorganisasjonen i Agder har publisert utlysning av valg til Studentparlamentet og fakultetsstyrene/avdelingsstyre. Årets studentvalg holdes fra og med 28. mars 2022 til 8. april 2022. Kandidater må fremmes til STA innen 14. mars 2022. Har du spørsmål om valgene? Kontakt STA-leder Kristian Fredrik Meyer Ødegård på e-post eller telefon.

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.