For å være vedtaksdyktige må det være minimum 13 representanter tilstede på møte i studentparlamentet (SP), men i forrige semester har det hendt at SP ikke vært i stand til å nå denne grensen. Nå tyr SP til alternative løsninger for å være vedtaksdyktige.

SP mangler representanter på flere fakulteter, det er også flere innvalgte representanter som ikke møter opp på SP-møtene. 

– Vi prøver å oppfordre til at de skal komme, de har jo egentlig møteplikt. Vi har sett litt på de andre studentorganisasjonene som har litt strengere sanksjoner mot de som ikke møter opp uten gyldig grunn, vi vil se om vi finner noen gode løsninger der, forteller STA leder Benedicte Nordlie. 

Dette kombinert med at flere representanter avsluttet med studiene sine i løpet av høstsemesteret har gjort at parlamentet nå har en stor mangel på medlemmer.  

Det er blitt vedtatt å ikke holde valg blant studentene på de gjeldende fakultetene for å fylle disse åpne plassene denne gangen. Istedenfor vil STA styret trekke de nye studentparlament-representantene ut ifra et utvalg av de som melder sin interesse. 

De nye representantene vil sitte i parlamentet de resterende 4 månedene frem til neste ordinære valg mot slutten av vårsemesteret.

Vi vet det er de som ville tenkt at dette er udemokratisk, men det er noe vi må gjøre for at vi skal få et fungerende parlament. Det er en midlertidig løsning, forklarer Nordlie.

Det mangler totalt 17 til 18 faste- og varamedlemmer til studentparlamentet, per nå er det Kunstfagsfakultetet som kommer dårligst ut i Studentparlamentet, ettersom de ikke er representert.  

STA tar nå imot søknader fra de som kunne tenke seg å være med, det vil være en trekning blant de aktuelle søkerne for å se hvem som får vervet den 25. januar.

Tekst: Mats Høimyr

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.