UiA er kjent for sitt fokus på studentmedvirkning og kvalitetsarbeid, og en viktig del av dette engasjementet kommer fra de tillitsvalgte. Disse representantene er valgt av sine medstudenter for å stå opp for deres interesser og sikre at studentstemmen blir hørt i ulike prosesser ved universitetet.

 

– Mer enn bare evalueringer

Foto: Natasha Kamanzi

På Bare studenthus i Kristiansand sentrum har vi møtt Azin Qadiri (22), en studenttillitsvalgt på årsstudium i statsvitenskap, og forteller at det er flere grunner til hvorfor han ville verve seg.

 

– For det første så tenker jeg at det kun er positivt med litt ledererfaring på CVen. Og for det andre så har jeg planer om å jobbe og hjelpe  mennesker internasjonalt, påpeker han. Jeg ønsker også bidra til en grei kultur i klassen, derfor planlegger vi nå en samling for klassen slik at folk kan bli bedre kjent, sier han.

 

– Viktig å være imøtekommende

Rollen som studenttillitsvalgt går langt utover å kun delta i evalueringer og møter, ifølge Qadiri.

Han sier at en av de viktigste oppgavene handler om å være synlig for klassen sin slik at studenter skal kunne føle seg trygge på å oppsøke ham.

 

– Mye av studietiden handler om trivsel. Min oppgave som tillitsvalgt er å snakke individuelt med studenter. Jeg har hjulpet enkelte med skolenerver. Jeg opplever det å være imøtekommende veldig viktig.

 

Også evalueringer er avgjørende for studentene, understreker han.

 

– Vi tillitsvalgte har en viktig rolle i å sikre at studentenes perspektiver blir representert. Når det viser seg at enkelte viser misnøye ved evaluering, så tar vi det opp med ledelsen og finner en god løsning på problemstillingene, sier han til  studentavisen.

 

God dialog med ledelsen

Ved UiA er evalueringsprosessen en viktig faktor for kvalitetsarbeidet. De tillitsvalgte er ifølge universitetets nettsider en del av et kvalitetssystem, som innebærer å gi studentene best mulig læringsutbytte og personlig utvikling i relevante utdanninger.

Foto: Privat

 

Anna Langebråten (21) er også tillitsvalgt ved statsvitenskap. Hun opplever at det er god kommunikasjon mellom tillitsvalgte og studieveiledere, og forteller at det planlegges et evalueringsmøte med klassen før juleferien.

 

– Vi skal få til et evalueringsmøte der vi får tilbakemelding fra studentene selv om hva de synes er bra, hva som kan bli bedre og eventuelt om noe de ikke er fornøyd vedrørende studieprogrammet vårt, deretter går vi videre til studieveilederne og gir studentene oppdatering gjennom prosessen, sier hun.

 

 

Viktig rolle i evaluering av emner

Studenttillitsvalgte spiller en viktig rolle i evalueringen av enkeltfag, og deres deltakelse er avgjørende for å sikre kvalitet i undervisningen ved UiA.

 

E-læring- og IKT-rådgiver, Siren Vegusdal, uttrykker betydningen av studenttillitsvalgte og deres bidrag i denne prosessen.

Foto: UiA

 

 

– Studentenes deltakelse i evalueringen av studieprogrammer og emner er avgjørende for å sikre at undervisningen tilfredsstiller studentenes behov og forventninger. Hver studieretning har minst en studenttillitsvalgt per studiekull for både bachelor og masterprogram. I tillegg til dette deltar en studenttillitsvalgt og minst en ph.d.kandidat i studieprogramråd for ph.d.program, sier IKT-rådgiveren til Unikum.

 

 

Oppmuntrer flere studenter til å delta

For å oppmuntre flere studenter til å delta aktivt i evalueringen av studieprogrammer og emner, oppfordrer UiA studenttillitsvalgte til å ta en ledende rolle i å inspirere og oppfordre medstudenter til deltakelse.

 

Ifølge Vegusdal sender UiA ut automatiske påminnelser og oppfordringer til deltakelse via mail og Canvas når det gjelder digital evaluering.

 

–  I enkelte emner blir det satt av tid til seminarer eller andre møter for å gi studentene muligheten til å delta i evalueringen, noe som ofte fører til et høyere svarprosent. Universitetet ønsker at så mange studenter som mulig benytter muligheten til å gi verdifulle tilbakemeldinger, da dette gir UiA verdifull innsikt som bidrar til å heve kvaliteten på deres studietilbud, forklarer hun videre til studentavisen.

 

Forfatter

, , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.