22-29 april kan du stemme på ditt fakultets representanter til Studentparlamentet og Fakultetstyret. Komikerduoen Martin og Mikkelsen oppfordrer i denne videoen UiA-studenter til å stemme, men de gir ikke nødvendigvis den beste forklaringen på hva valgene handler om. Her er litt mer info om de to valgene. 

Det er altså to valg som nå foregår. Begge er valg av studentrepresentanter for STA – Studentorganisasjonen i Agder – en interesseorganisasjon for studenter ved UiA. Du har kun mulighet til å stemme på kandidater fra ditt eget fakultet.

Les om kandidatene ved ditt fakultet her. Du kan klikke på bildene og lese beskrivelser av alle kandidatene.

 

Hvis du vet hvem du skal stemme på, klikk her.

1. Studentparlamentet

Studentparlamentet er er Studentorganisasjonens beslutningsorgan. Studentorganisasjonen er studentenes offisielle stemme, og parlamentet er et råd bestående av 25 studenter fra UiAs ulike fakulteter som møtes omtrent en gang i måneden for å vedta studentorganisasjonens offisielle politikk. Videre forsøker STA-styret å påvirke UiA gjennom lobbyvirksomhet, på bakgrunn av parlamentets vedtak.

2. Fakultetstyret

Fakultetene/avdelingene er underavdelinger av universitetet, rettet mot forskning og undervisning i grupper av relaterte fag. Fakultetstyret er fakultetets høyeste beslutningsorgan. Her er som regel 2 av 10 seter reservert for studentrepresentanter. Dette kan bety at din studieretning får forholdsvis lite innflytelse over fakultetet hvis ikke noen fra din studieretning er representert.

Trykk på bildet for å stemme.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.