Etter flere presseoppslag det siste semesteret rydder nå UiA opp i sin praksis for de studieturer som studentene selv måtte bla opp for.

Frem til nå har studentene selv måtte betale for transport og opphold i forbindelse med obligatoriske studieturer. Det blir det nå en forandring på. Enkelte studieturer vil bli gjort frivillige, eventuelt med et alternativt tilbud på campus, eller at aktiviteten flyttes til campus eller nærliggende områder. De studieturene som forblir obligatoriske, vil foregå uten at universitetet krever egenbetaling for transport og opphold.

UiA kommer ikke til å søke Kunnskapsdepartementet om dispensasjon for noen egenbetaling det kommende året.

– Jeg har lyst til å understreke at undervisning alltid har vært gratis, men at det har vært usikkerhet rundt tolkning av regelverket og gratisprinsippet når det gjelder finansiering av obligatoriske studieturer. Det har blitt tydelig den siste tiden fra Kunnskapsdepartementet at man ikke skal ta betaling for transport og losji. Da tar vi konsekvensen av det og innretter oss etter regelverket, sier studiedirektør Greta Hilding til Unikum.

Les også: Krever 8500 kroner av studentene
Les også: Idrettsstudent: Dyre turer og omfattende utstyrspress

Sist Unikum skrev om saken ytret flere fagmiljøer at det var nødvendig med egenbetaling for å opprettholde et forsvarlig faglig nivå på undervisningen.

– Det er dette fakultetene er i gang med å se på, noen turer blir nok opprettholdt, og da må merutgiftene finansieres av universitetet. De diskusjonene har vi ikke noe klar oversikt over hva utfallet blir. Noen vil oppfatte at dette vil gå ut over studiekvaliteteten, så blir det vår oppgave å lage kvalitetsmessig godt tilbud innenfor en litt annerledes ramme, sier Hilding.

Det er i hovedsak fakultetene for helse-og idrett, teknologi- og realfag og kunstfag som berøres av forandringene. I tillegg blir enkelte lærerutdanninger berørt i mindre grad.

Hilding legger ikke skjul på at prosessen har vært krevende.

– Ja, noen av fagmiljøene vil oppleve det som krevende. Den måten studiene har vært organisert på frem til nå, har vært etter faglige vurderinger. Nå er det tolkninger av et regelverk som legger premissene. Samtidig så ser vi at dette ikke bare berører oss, men flere institusjoner som får den samme prosessen der de må gjøre nye vurderinger.

– Vil forandringene bety en omfattende kostnadsøking for UiA?

– Det kommer litt an på den jobben som fagmiljøene gjør. De må ta stilling til hva som er helt nødvendig å opprettholde, og hva som kan gjøres til frivillige turer. Noe beløp har vi ikke oversikt over, sier hun.

I STA er de positive til at turene vil bli gjort gratis eller frivillige den kommende høsten, men varsler at siste ord på ingen måte er sagt i denne saken.

– Det vi må følge med videre på, er hva som skjer etter neste studieår, og hvilke strukturer som blir gjeldende. Vi vet ikke hva det endelige resultatet blir, men får studentenes del er det viktig at man ikke legger ned gode fagtilbud eller studier på grunn av finansieringen, sier nylig gjenvalgt leder i STA, Kai Steffen Østensen.

Han varsler at Studentorganisasjonen skal være på ballen i denne saken, og bidra inn mot universitetsledelsen og de berørte fagmiljøene.

Tekst: Matias Smørvik – redaktor@unikumnett.no
Foto: Magnus Renslo/Privat

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.