Sunniva Whittaker blir ny rektor ved Universitetet i Agder. Hun er valgt til en periode på fire år fra august 2019 til juli 2023.

– Ydmykhet, stolthet og glede er det jeg kjenner på nå, sier Sunniva Whittaker.

Hun er valgt inn av studenter og ansatte ved UiA. Whittaker tar over for avtroppende rektor Frank Reichert.

– Mitt hovedfokus som rektor vil være å videreutvikle tanken om studentene som partnere. Jeg ønsker å få involvert studentene i prosessene ved UiA på en enda bedre måte.

Fremover vil Whittaker jobbe med å sette sammen et team og finne en viserektor.

Oppfordrer studentene til å engasjere seg

På spørsmål om hvordan studentene kan være med å påvirke universitetets utvikling har Whittaker en klar beskjed.

– Jeg vil innstendig be alle studenter om å stemme på valget til studentparlamentet, det er nok første skritt. Men også det å delta i linjeforeninger og ulike verv rundt omkring. Det gjelder å engasjere seg.

Sunniva Whittaker fikk 68,37 prosent av stemmene. Foto: Andreas Guthe.

Valgdeltakelse

Whittaker vant valget med en oppslutning på 68,37 prosent av stemmene, ifølge UiA. Hennes motkandidat Stephen Seiler fikk 29,59 prosent av stemmene. Totalt stemte 2388 personer, 73 av dem stemte blankt.

Omtrent 10 prosent av studentene ved UiA har stemt.

– Det er litt dårligere enn sist, men bedre enn de to foregående valgene, sier leder av valgstyret Anne Elizabeth Stie.

Hun legger til at rundt 73 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling har stemt, samt 77 prosent av ansatte i teknisk eller administrativ stilling.

Fornøyd med resultatet

Avtroppende rektor Frank Reichert. Foto: Andreas Guthe.

Avtroppende rektor Frank Reichert et fornøyd med valgresultatet.

– Jeg er fantastisk glad for at vi har fått en ny rektor som er opptatt av studentene, teamwork og regionen vår.

Når Reichert trer av sin stilling går han tilbake til en hverdag som professor ved UiA.

– Jeg har lyst til å gå tilbake til forskningen, og gleder meg til å samarbeide med studentene. Ikke lenger som rektor, men som foreleser og veileder.

Tekst og foto: Andreas Guthe

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.